Digitalt meningsskapande i förskolan - författarna

Digitalt meningsskapande handlar inte om tekniken i sig utan om hur den bidrar till att skapa mening. En bra fråga att ställa sig kan vara "Hur kan dessa verktyg hjälpa barnen att förstå världen?”. Erika Kyrk Seger och hennes utvalda medförfattare bjuder på kunskap och inspiration kring digitalt utvecklingsarbete med barnen i fokus.

Digitalt meningsskapande

Välkommen att läsa mer om bokens nio författare:Elza Dunkels

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Sedan 20 år ägnar hon sig åt undervisning och forskning vid lärarutbildningen med fokus på barns säkerhet på nätet, barns informella lärande och strategier mot nätkränkningar. De senaste åren har hon intresserat sig särskilt för yngre barns villkor under digitaliseringen.

Emma Lewis

Emma Lewis arbetar som ateljerista i två förskolor i Helsingborg. Projekterande arbetssätt, lärmiljöns betydelse och barns inflytande ligger henne varmt om hjärtat. Hon har tidigare medverkat i antologin Att skapa språk och mening (2018).

Sara Hvit Lindstrand

Sara Hvit Lindstrand arbetar som universitetslektor i pedagogik, driver en fristående förskola i Jönköping och har även uppdrag för Skolverket.

Lena O Magnusson

Lena O Magnusson är forskare, förskollärare och ateljerista. Hon har arbetat med att driva pedagogiskt utvecklingsarbete under många år. Hennes avhandling Treåringar, kameror och förskola (2017) utgår från nymaterialistiska perspektiv. Hon har medverkat i flera antologier.

Linda Mjölner

Linda Mjölner arbetar som pedagogista i Floda utanför Lerum. För henne är de digitala verktygen ett viktigt stöd i mötet med pedagogerna kring barnens processer. Hon vill också lyfta utmaningarna som uppstår i en digital handledning när erfarenheter och förutsättningar för digitalt arbete ser olika ut.

Mia Mylesand

Mia Mylesand arbetar som ateljerista i förskoleenheten Trollet i Kalmar. Hon är författare till boken Bygg och konstruktion i förskolan (2007). Under åren har hon inkorporerat digitaliteten i sitt arbete i ateljén tillsammans med barnen och pedagogerna.

Maria Pelle-Bäck

Maria Pelle-Bäck är ateljerista, föreläsare och utbildare och driver ett hållbarhetscentrum i Haninge kommun. Hon har en bakgrund som förskollärare och förskolechef.

Ingela Åström

Ingela Åström är legitimerad förskollärare och utbildad ateljerista, och har arbetat med barn i Luleå kommun sedan 1991. Hon är koordinator i Norrbottens regionala nätverk Hållbar Framtid via Reggio Emilia Institutet.

Redaktör och författare av Digitalt meningsskapande

Erika Kyrk Seger är redaktör för och medförfattare i Digitalt meningsskapande i förskolan och hon har även skrivit boken Att vara ledare i förskolan - hållbarhet och självreflektion. Erika har även medverkat i antologin Mediepedagogik på barnens villkor.

Erika  är lärare för tidigare åldrar och har en bakgrund inom såväl förskola som skola och arbetar idag som rektor. Erika har specialiserat sig på verksamhetsutveckling och arbetar även som inspiratör, föreläsare och utbildningskonsult.