Nyhet 2023

NYHET: Språkutveckling på gång!

Ann Nordberg

Barnspråksforskaren Ann Nordberg är aktuell med en ny viktig, kortfattad och lättläst bok som är skriven för att ge dina språkliga möten med barn ännu mer kraft och energi. 

 

Lärarförlagets pris: 215 kr

I alla möten övar barnen sina språkliga förmågor. De är språkliga upptäcktsresande och det är spännande att vara med dem och få höra när de ställer nya frågor om språket de hör och använder.

Möten som får barns språk att växa

Det är i samspelet mellan oss som språket utvecklas, som orden erövras och språkförståelsen tar form. Därför har våra språkliga möten i förskolan och skolan stor betydelse för utvecklingen av språket, kommunikationen och det fortsatta lärandet. Men språket är också en avgörande faktor för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle.  

Barnspråksforskaren Ann Nordberg ger dig i den här boken enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Boken är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen.  För i mötet med barn finns många möjligheter att få barns språk att växa. Boken hjälper dig att reflektera över hur du agerar i samspelet med barnen och hur du kan utveckla sätten som du redan använder för att stötta barns språk. 

Boken riktar sig till dig som arbetar i förskolan och skolan, med barn i åldern 0–9 år. 

 

Om den fysiska miljön är tilltalande inspirerar den barnen till att samspela och kommunicera. Vi behöver därför fundera på vad som behöver göras för att miljön ska ge barnen förutsättningar att kommunicera med varandra och med andra vuxna.

Den här boken passar bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer om bokcirkeln här>>

 

 

Så här tycker våra läsare om Språkutveckling på gång!

Boken handlar om att arbeta språkfrämjande på förskolan där fokus riktas mot den sociala miljön.

"Det är i den sociala miljön vi som pedagoger i förskolan behöver vända blicken mot oss själva för att reflektera över hur vi på olika sätt samspelar med barnen genom att använda en variation av språkstödjande verktyg där bland annat ord, bild, kroppsspråk, mimik och tecken bör agera som en språkstödjande helhet. Boken som är lättläst och instruktiv ger konkreta förslag till hur du som pedagog kan arbeta språkfrämjande samtidigt som du får veta varför metoderna är framgångsrika då de har grund i robust och aktuell språkforskning.

Ann Nordberg lyfter i bokens inledning och slut vikten av att vara en nyfiken och medagerande pedagog som tror på och finner värde i att möta barnen i samtal i det som barnen visar nyfikenhet för. Genom att få ta del av och vara del i ett samtal blir barnen sedda vilket genererar självkänsla som i sin tur ger förutsättningar för ett lärande."

Christina Rickman, Förskollärare och Specialpedagog

Din bok har lagts till i varukorgen

Det är möjligt att upptäcka, utöka, utveckla och strukturera vårt språkstödjande förhållningssätt på en rad olika sätt tillsammans med barnen i vardagen.

Ann Nordberg, är docent i pedagogiskt arbete och legitimerad logoped. Hon är verksam vid Göteborgs universitet.

Om Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning

Titel Språkutveckling pågår! Möten som får barns språk att växa.
Författare Ann Nordberg
Utgiven 2023
ISBN 9789188149848