Lekfullt samspel

Kari Pape

En praktiskt inriktad bok som kretsar kring den viktiga frågan ”Hur skapar man en samsyn kring lekens betydelse och hur får man arbetslaget att dra åt samma håll, så att leken och det lekfulla samspelet ges första prioritet i förskolan?” 

Lärarförlagets pris: 100 kr 278 kr

Samsyn kring lekens betydelse

Barn tillbringar en stor del av sin barndom i förskolan. Hur kan vi skapa en praktik där deras behov av lek, samspel och gemenskap står i centrum? Det är kärnfrågan för förskoleutvecklare Kari Pape som har samlat sina erfarenheter, både från eget arbete i förskolan och som processhandledare i olika förskolor runt om i Norge.

I den här boken lyfter Kari Pape pedagogernas ansvar för att prioritera leken. Hon betonar också hur viktigt det är att pedagogerna är delaktiga i barnens lek, som ett stöd för dem som inte riktigt är med i gemenskapen.

Och hur pratar pedagogerna om barnen? Varför är det lättare att uttrycka sig kränkande mot ett barn när andra hör på, än det är att säga ifrån till kollegan som bemöter barnen på ett sätt man själv inte tycker är okej?

Lekfullt samspel i förskolan innehåller många exempel från praktiken, frågor att reflektera över och konkreta råd på hur ett arbetslag kan gå tillväga för att förändra sin praxis. Boken handlar om vuxnas syn på barn, men också om vilken syn barn får på vuxna.

Boken är en svensk översättning av Jakten på den gode barndom, som gavs ut i Norge 2013.

Sagt om boken

Kari Pape beskriver fint hur pedagoger kan göra sig lekbara för de barn som vill ha och behöver vuxnas bidrag i leken.

Maria Samrell
utvecklingschef

 

Din bok har lagts till i varukorgen

Barn är medspelare, inte motspelare.
Kari Pape är förskollärare med en master i förskolepedagogik. Hon är föreläsare, rådgivare och processhandledare för kommuner och förskolor i Norge.

Om Lekfullt samspel

Titel Lekfullt samspel
Författare Kari Pape
Översättning Annica Claesdotter
Utgiven 2016
ISBN 9789188149114