Att leda en lärande förskola

Anna Lund

En ledarskapsbok för dig som vill hitta balansen mellan en välmående arbetsorganisation och en driven utvecklingsorganisation och samtidigt utveckla dig själv som chef och ledare.

Är du beredd att hitta och pröva nya vägar så får du här en bok full av inspirerande och tydliga exempel på hur du kan forma och leda en lärande förskola.

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: Mycket bra!
BTJ-häftet 2, 2023

Lärarförlagets pris: 335 kr

Det är viktigt att skapa strukturer och strategier för sitt ledarskap så att organisationen blir hållbar och utvecklande för barn och personal. I detta är den här boken viktig och till stor hjälp för både verksamma och blivande rektorer. Helhetsbetyg: Mycket bra!

Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 2, 2023.

 

Så formar du en hållbar och lärande förskola - för både barn och vuxna

Många förskolor som lyckas forma en god arbetsmiljö för medarbetarna lyckas inte alltid lika bra med sin utvecklingsorganisation och vice versa.. Men det finns de som lyckas. Vad gör de chefer och ledare som lyckats hittat den framgångsrika balansen? Hur gör man för att skapa förutsättningar, synliggöra förväntningar och den röda tråden på sätt som skapar meningsfullhet och utveckling men också trygghet och trivsel? 

I Att leda en lärande förskola får du som är rektor i förskolan verktyg som stöttar dig i arbetet med att både skapa en hållbar arbetsplats för medarbetarna och en god undervisning för barnen. Du får ta del av det som varit ledstjärnor när Anna Lund har lett en lärande förskola: gemensamma förhållningssätt, tid för reflektion samt tydliga strukturer och förväntningar på medarbetare och ledning.  Anna Lund delar med sig av sina erfarenheter och hon visar med konkreta exempel hur hon har arbetat i sina verksamheter och ger stöd genom reflektioner om de utmaningar som rektorer kan ställas inför.

Boken lyfter också den viktiga frågan kring det egna ledarskapet och utvecklingen av det.

 

Förväntningarna på rektor är höga och kommer från olika håll – från chefer, andra ledare, medarbetare, vårdnadshavare och inte minst från oss själva. Hur gör vi för att möta dessa krav som kan spreta och samtidigt hitta oss själva som ledare?

Se vårt inspelade webbinar

Vill du höra Anna berätta om hur hon ser på ledarskapet i den lärande förskolan?
Titta på hennes uppskattade webbinar från 2023 här>>

Helhetsbetyg: Mycket bra!

Viktig och till stor hjälp för både verksamma och blivande rektorer

Anna lund är rektor, pedagogista och förskollärare. Hon arbetar även som utbildningskonsult och blev nominerad till Årets rektor 2021. Utifrån egen erfarenhet och egna exempel beskriver hon hur en kan leda arbetet på en förskola på ett hållbar och lärande sätt. Utifrån att ha en strukturerad arbetsorganisation och en väl förankrad utvecklingsorganisation med en pedagogisk idé som bas finns det goda förutsättningar för rektor att paketera och leda det pedagogiska arbetet på förskolan. Lund betonar vikten av att fundera över det egna arbetet och skapa en egen förståelse för sitt ledarskap såväl som förståelse från andra. Reflektion är en bärande del i boken Att leda en lärande förskola, och varje del knyts ihop av reflektionsfrågor, individuella såväl som till en grupp. Rektorsuppdraget idag är mångfasetterat och krävande. Det är viktigt att skapa strukturer och strategier för sitt ledarskap så att organisationen blir hållbar och utvecklande för barn och personal. I detta är den här boken viktig och till stor hjälp för både verksamma och blivande rektorer.

Helhetsbetyg: Mycket bra!

Ulf Mårtensson, lektör BTJ
ur BTJ-häftet nr 2, 2023.

Din bok har lagts till i varukorgen

Att verka som rektor är att vara en slags kameleont. Vi behöver anpassa vårt ledarskap utifrån behoven och lyssna in vår omgivning för att förstå och också göra sig förstådd.

Anna Lund är rektor med erfarenhet av både förskola och grundskola. Hon har erfarenhet från både mindre och större arbetsplatser, nybyggda som äldre, i storstad, på mindre orter och i sociokulturellt utsatta respektive starka områden. 

För sina insatser som ledare har Anna bl a nominerats till Årets rektor 2021, fått ett hedersomnämnande inom ramen för Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2021 och var en av finalisterna i Årets hjälte 2020.

Om Att leda en lärande förskola

Titel Att leda en lärande förskola
Författare Anna Lund
Utgiven 2022
ISBN 9789188149664

Kurstips

Leda en lärande förskola

Ny kurs baserad på boken Att leda en lärande förskola. Förskolan är i ständig utveckling och vi rektorer behöver anpassa vårt ledarskap för att möta behov och skapa förutsättningar för en lärande organisation. Anna Lund lär dig bl a att utveckla det egna ledarskapet i ett hållbart perspektiv och skapa tydlighet i roller och ansvar.

Läs mer om kursen här