Bonusmaterial från webbinariet den 15 juni 2023

Fler frågor än vad som var möjligt att hinna besvara ställdes i vår chatt under webbinaret. Varsågod, här får du svaren skriftligt istället.

 

Tidsbrist, mycket att göra och hinna med och stress med stora barngrupper och inga resurser. Hur löser arbetslaget en sådan situation när alla mår dåligt och irritation skapas?

Det är en stor och komplex fråga och här kommer ett kort generellt svar. Bjud in rektor till dialog med ert arbetslag så att ni var och en utifrån era yrkesroller synliggör er faktiska verklighet. Ni tillsammans skapar i dialogen en handlingsplan med strategier för att hantera den faktiska verklighet ni är i nu samt strategier för att ta er mot en mer önskad verklighet.

Hur kan man undvika att bli inte offer för omständigheterna?

Fall inte offer för omständigheterna utan välj att vara aktör i ditt liv och arbetsliv. Det har stor inverkan för upplevelse av psykisk hälsa eller ohälsa beroende på var man har sin tyngdpunkt, vi pendlar alla mellan dessa i varierande grad. Mer finns att läsa i boken om du önskar veta mer. 

Hur stort ansvar har rektor för att se till att man får bra förutsättningar till samspel?

Rektor har ett övergripande ansvar att utifrån huvudmannens förväntningar och ramar organisera för sin/sina förskolor. Rektor är i sitt ledarskap beroende av ett ansvarstagande medarbetarskap från sina pedagoger.

Bjud in till dialog för att samtala kring vad ni har för nuläge för att se vilka justeringar som är rimliga utifrån era specifika förutsättningar just nu. Som jag lyfte i föreläsningen så är det av stor vikt i ett ansvarstagande medarbetarskap att se över att vi som medarbetare använder den tid vi har på effektfullt sätt samt att var och en i sitt medarbetarskap är god förebild i sitt eget samspel.

Hur kan man arbeta för att bli aktörer i arbetslaget? Det är lätt att bli ett offer.

Hej! Ja, det är ibland lätt hänt, speciellt om man är trött eller upplever stress. Stor och komplex fråga, här kommer ett litet konkret tips:

Skriv ner konkreta specifika delar, (inte generella saker), som inverkar positivt eller negativt i arbetet.

Kring negativa delar kan ni fråga er själva: - Kan vi påverka detta?

Om svaret är nej, släpp det och påminn varandra när ni faller in i saker ni inte kan påverka då ni slösar bort energi som kan användas till bättre saker.

Om svaret är ja, hur kan vi påverka, när kan vi påverka och vad vill vi att det ska leda till?

Kring positiva delar ni skrivit ned kan ni reflektera kring: - Vad gör att det här inverkar positivt för oss? - Hur kan vi utöka dessa delar som inverkar positivt för oss till andra sammanhang? Osv. 

Om man har en kollega som alltid är offer. Tips på att ta upp det, bra frågor eller så?

Samspel och feedback är stora komplexa delar så här kommer ett kort svar utan att känna till något kring er och hens unika situation:

Ett viktigt existentiellt behov vi som människor har: Se mig, hör mig, ta mig på allvar – jag vill vara en del i det här gänget. Jag fyller en viktig funktion både socialt och professionellt.

Ställ dig själv frågan hur kan jag få den här personen som lätt faller offer att uppleva detta? Hur kan jag visa uppskattning och nyfikenhet på hen så att hen kanske inte faller offer lika lätt.

Du kan även föreslå att ni vid en gemensam reflektion kan fokusera på ert samspel och samarbete. Då kan ni kanske samtala och reflektera kring: - Vad vi upplever vi bra respektive mindre bra i vårt samarbete och samspel? Därefter - Vad ska vi fortsätta med, sluta med samt börja med i vårt samspel och samarbete?

När det gäller upplevelse finns inget rätt eller fel utan sin egen upplevelse har alla rätt till och att man var och en respekterar varandras olika upplevelser.

Kan man på något smidigt sätt få ett hållbart arbetslag trots att man byter arbetslag termins/årsvis? Då man hela tiden behöver prata på nytt kring förhållningssätt och ska få gruppdynamiken att fungera.

Jag tänker att om ni återkommande, alltså kontinuerligt och över tid, prioriterar att samtala kring samarbete och samspel så lär ni alla känna varandra på hela förskolan. Gärna dokumentera det som är viktigt för er på just er arbetsplats för att ha en röd tråd att utgå ifrån i ert samarbete. Absolut blir det alltid ny gruppdynamik när man byter kollegor men har ni tydligt för er alla vilka ramar och förhållningssätt som gäller i samarbete och samspel så går det mycket smidigare.

Utifrån din fråga så kan bokcirkel utifrån min boks innehåll bli en sådan grund där ni reflekterar och dokumenterar olika ställningstaganden eller utgångspunkter ni har i ert samarbete på hela er förskola.

I sommar köper du boken till 20% rabatt i webbshopen. Använd koden WebbinarJUNI. 

Om författaren, Camilla Vahlberg:

Camilla Vahlberg är föreläsare, författare och inspiratör kring samspelskompetens i förskolans arbetslag med fokus på kvalitet, hälsa och välmående. Hon har stor erfarenhet från förskolan, i roller som förskollärare, specialpedagog, förskolechef och hälsocoach.

Camilla är aktuell med boken Det hållbara arbetslaget - samspel och självledarskap i förskolan.