Nyhet 2023

NYHET: Det hållbara arbetslaget - Samspel och självledarskap i förskolan

Camilla Vahlberg

En bok som ger dig konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat och belyser bland annat självledarskap, kommunikation, stress och konfliktlösning.  

Boken hjälper dig och ditt arbetslag att navigera i en inre och en yttre värld och att skapa en lärande organisation. Du får också möta två fiktiva arbetslag, som exemplifierar vanliga fallgropar och lösningar i förskolan.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Samspelet i förskolans arbetslag är avgörande för kvaliteten på verksamheten – och för pedagogernas inre hälsa.

I den här boken ger Camilla Vahlberg konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat och belyser bland annat självledarskap, kommunikation, stress och konfliktlösning.

När vi som individer får insikt om vår egen makt att påverka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan vi även utveckla friska och hållbara arbetslag i förskolan. Ett systematiskt arbete med samspelskompetens skapar större arbetsglädje, bättre samarbete och lägre sjuktal, vilket gynnar både pedagogerna och förskolan som organisation. Skillnaden märks i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Boken är väl förankrad i teori och forskning. Den hjälper dig och ditt arbetslag att navigera i en inre och en yttre värld och att skapa en lärande organisation. Du får också möta två fiktiva arbetslag, som exemplifierar vanliga fallgropar och lösningar i förskolan.

Vi medskapar alla till det samspelsklimat som råder, nu och framöver, i det arbetslag vi ingår i.

Vi bjuder på kunskap: Livesänt webbinar 15 juni kl 15

Ta chansen att lära och inspireras av författaren Camilla Vahlberg. 

Den 15 juni kl 15 bjuder vi in till ett kostnadsfritt webbinar. Alla anmälda får efter livesändningen en länk så att man kan även kan ta del av webbinaret i efterskott. Läs mer här>>

Den här boken passar mycket bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer här>>

Hållbart arbetslag – hållbara pedagoger

Boken riktar sig till förskolans arbetslag och deras förmåga att utveckla god kvalitet i utbildningen genom samspel och samsyn för uppdraget. Men för mig riktar boken sig lika mycket till en individuell utveckling, både för mig i min profession och för mig i min roll som mamma, vän, fru och så vidare. Den ger oss tankar och verktyg både för vårt personliga välmående och för vårt arbetslags välmående.

Författaren beskriver förskolan i realtid, utan filter och bomull. Hur samarbetet i förskolan inte är en självklarhet, utan den kräver arbete, tid och engagemang. Hon är inte rädd att synliggöra arbetslagets svårighet för samspel och samarbete, inte heller hennes tankar kring varför det kan bli så. Men genom konkreta illustrationer och bra reflektionsfrågor kan man som läsare dels utveckla sitt eget sätt att samtala och förhålla sig i sampel med andra, dels utveckla arbetslagets samtal och hur vi tillsammans förhåller oss i samspel med varandra.

Sanna Wisäter, leg. förskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm

Grunderna för ett hållbart arbetslag

Samarbete och samspel
Något som vi i de flesta fall tar för givet, men som i själva verket handlar om komplexa processer.

Kommunikation
Grunden för allt samspel, där ingenting någonsin är självklart – allt tolkas, i alla sammanhang.

Självledarskap
Här hittar vi kraft till hälsa, välmående och kvalitet. Det gäller att ta vara på den kraften och möjligheten.

Självkännedom
Att känna oss själva inifrån, vad som är viktigt på riktigt för oss, är nyckeln till ett gott självledarskap och det som hjälper oss att bli hållbara över tid.

Hälsofrämjande förhållningssätt
Vi stärker det friska och goda hos var och en. Vi tänker och agerar utifrån att alla fyller en viktig funktion.

Stress och psykisk ohälsa
Att skapa balans för att röra sig mot god hälsa och välmående. Reflektion hjälper oss hitta ledtrådar till vad som är rätt för varje individ och arbetslag utifrån våra unika sammanhang.

Konflikter
Det är både naturligt och oundvikligt att konflikter uppstår i vårt samspel. Om vi hanterar dem konstruktivt stärker det tilliten kollegor emellan och blir värdefullt för arbetslagets utveckling.

Feedback
En subjektiv återkoppling på hur vi uppfattar andra. Feedback är ett effektivt redskap för utveckling, både i ett hälso- och kvalitetsperspektiv.

Ett systematiskt arbete med samspelskompetens skapar större arbetsglädje, bättre samarbete och lägre sjuktal.

Din bok har lagts till i varukorgen

När vi arbetar konstruktivt med konflikter förändrar och utvecklar vi oss själva, vårt arbetslag och förskolans organisation.

Författare

Camilla Vahlberg är föreläsare, författare och inspiratör kring samspelskompetens i förskolans arbetslag med fokus på kvalitet, hälsa och välmående. Hon har stor erfarenhet från förskolan, i roller som förskollärare, specialpedagog, förskolechef och hälsocoach.

Om Bokens titel

Titel Det hållbara arbetslaget - Samspel och självledarskap i förskolan
Författare Camilla Vahlberg
Utgiven 2023
ISBN 9789188149732