Bonusmaterial från webbinariet den 30 januari 2024

Fler frågor än vad som var möjligt att hinna besvara ställdes i vår chatt under webbinaret. Varsågod, här får du svaren skriftligt istället.

 

Vad är viktigast om man vill utveckla sitt ska-arbete?

Meningsfullhet. Se till att det ni vill / behöver utveckla leder till att barnen och ni pedagoger får en än mer rolig och lärorik tid på förskolan. Att det ni skriver och reflekterar kring leder till förändrade handlingar. Och att ni arbetar i processer.

Har du någon framgångsfaktor eller kritisk faktor för att få till förändring i handling?

Den största utmaningen tror jag är att hjärnan är lat, vi fortsätter gärna göra som vi alltid gjort, vi (många i alla fall) är vanemänniskor. Vi dras även till personer som tycker lika, läser boken som stöttar det vi tror på osv. Med en medvetenhet om detta, engagemang och vilja kan vi utmana våra vanor, till exempel genom att planera något nytt och följa upp, göra om igen och följa upp. Vi kan lära av varandra, hjälpa varandra att utmana oss själva, påminna och ha roligt i processen. En enkel sak kan vara att börja stryka under det du inte håller med om, istället för det du håller med om när du läser en bok och diskutera dessa citat med dina kollegor. Varför tänker vi som vi gör och vad skulle hända om vi tänkte annorlunda?

Har du erfarenhet av att konkretisera läroplansmålen till vilka effekter man vill se på barns lärande och utveckling

Ja, jag tror att det är en nödvändighet, att veta vart vi ska. När vi sätter upp mål (på vad vi pedagoger ska utveckla) behöver vi veta vad vi vill det ska leda till. När vi vet vad vi önskar att barnen ska få möjligheter att upptäcka, utforska och lära sig (vilket förändrat kunnande vi önskar, tecken på förändring) utifrån målet kan vi sedan planera vår undervisning, hur ska jag göra så att barnen får möjligheter att utforska, leka och lära (utifrån målet). Sen följer vi barnens lärprocesser, men det är våra processer vi bedömer och utvärderar. Så, vi behöver veta vart vi ska för att veta vad vi ska göra och sedan se om det vi gör gör någon skillnad, vad våra insatser (förändrade arbetssätt och förhållningssätt och innehåll) leder till. 

Följer ni upp övriga utvecklingsmål i erat SKA arbete eller räcker det med det valda?

Vet inte vad du menar med utvecklingsmål men om du syftar till målen i läroplanen så, både ja och nej, vi arbetar mot målen, dokumenterar det vi gör men inte på samma sätt som våra prioriterade mål. De prioriterade målen (valda målen) handlar om att systematiskt dokumentera, reflektera och utveckla något, tiden för att göra så mot alla mål tror jag är omöjligt. De utvalda målen (prioriterade) handlar om något som vi inte arbetar medvetet och kontinuerligt med, de dokumenteras och följs upp systematiskt under en längre period. Övriga mål arbetas mot och vi gör uppföljningar och utvärderingar där vi reflekterar kring hur vi arbetar mot övriga mål. Vilket ibland leder till nya prioriterade mål. Vi har valt att i SKA ha störst fokus på våra prioriterade mål i dokumentation och reflektion.

Förskolans systematiska kvalitetsarbete - utmaningar och möjligheter

Förskolans systematiska kvalitetsarbete - utmaningar och möjligheter

Just nu köper du boken till 20% rabatt i webbshopen. Använd koden WebbinarJAN. 

Om redaktören, Erika Wallin:

Erika Wallin (red) är legitimerad förskollärare, utvecklingsledare och forskare.

Erika är aktuell med antologin Förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Mer om bokens 17 kapitelförfattare kan du läsa här>>