Språklig mångfald

278 kr

Läs ett smakprov

Åsa Wedin (red), 2017

Artikelnr: 9789188149183 Kategori: Taggar: , , ,

Beskrivning

 

Åsa Wedin

Språklig mångfald i klassrummet

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara.

Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. I den här antologin visar hon tillsammans med fem forskare och praktiker på olika sätt att konkret arbeta med språklig mångfald i klassrummet. Boken vänder sig till lärare i grundskolan och specialskolan och de flesta exemplen är hämtade från årskurs F–6.

Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ’ett problem som ska lösas’ och i stället öppnar våra ögon för de /…/ tillgångar de för med sig.”
Jim Cummins, professor i språkvetenskap och föregångare inom forskning kring flerspråkighet och andraspråksutveckling.

Innehåll
Medverkande
Förord

Introduktion
Åsa Wedin

Flerspråkighet som resurs för lärande
Åsa Wedin

Transspråkande för förstärkt flerspråkighet
Gudrun Svensson & Ann-Christin Torpsten

”Jag tycker det är bra med translanguaging”
Ann-Christin Torpsten & Gudrun Svensson

”Jag tror att det hjälper min hjärna att växa”
Jim Cummins

Att arbeta med nyanlända på flera språk
Anneli Wessman

Flerspråkighet och teckenspråkiga miljöer
Karin Allard

Mer information

Vikt 0.30 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

160

Utgivning

15 maj 2017

Recension

Åsa Wedin
Språklig mångfald i klassrummet
Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2017.
Lektör Karin Alvehus

Recension
Åsa Wedin är en av Sveriges tongivande forskare inom andraspråksområdet. I Språklig mångfald i klassrummet, som hon är redaktör för, ingår ett kapitel av henne samt kapitel av fem andra författare inklusive Jim Cummins, en av världens främsta andraspråksforskare. Även om boken är tätt forskningsanknuten har den ett mycket praktiknära perspektiv och är direkt användbar för alla verksamma i undervisning med flerspråkiga elever (vilket torde gälla nästan all skolpersonal i Sverige). Det genomgående temat i boken är vikten av att röra sig från en förlegad enspråksnorm – inte ens barn som växer upp i enspråkiga familjer är längre att betrakta som självklart enspråkiga tack vare resor, kamrater och media – mot en pedagogik som med självklarhet utnyttjar och utvecklar barnets alla språkliga resurser. Bokens exempel är hämtade från åk F-6 men mycket är tillämpligt för hela grundskolan och delvis även för gymnasiet, Komvux och SFI.

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen