Samspelets psykologi i förskolan

230 kr

Läs ett smakprov

Jenny Jakobsson Lundin, 2019

Innehåll

Samspelets psykologi i förskolan

Det är lätt att hamna i en ond cirkel av problemskapande beteenden hos barnet och tillsägelser från pedagogerna, där barnet stärks i en negativ identitet. Att då kombinera pedagogik med psykologiska infallsvinklar ger en stärkt relationskompetens – särskilt i mötet med barn som ännu inte har knäckt relationskoden. 

Boken belyser samspelets betydelse för barns utveckling, hälsa och lärande. Jenny Jakobsson Lundin ger olika psykologiska infallsvinklar på det som händer i gruppen, men fokuserar på det relationella. 

Barn med samma diagnos kan uppvisa olika beteenden och ett barn utan diagnos kan ha större stödbehov än ett barn med diagnos. Därför belyser författaren inte diagnoser i boken, utan beteenden och situationer. 

Det kan kännas svårt att vända en negativ utveckling hos en individ eller en grupp, men de stora förändringarna sker i relationen – med ganska enkla medel. I boken utgår Jenny Jakobsson Lundin från individen för att sedan titta på gruppen och därefter på organisationen och samspelet inom arbetslaget.

Jenny Jakobsson Lundin är psykolog i Haninge kommun med uppdrag att stötta pedagoger i förskola och skola. Hon är även utbildare i programmet Vägledande samspel – ICDP som går ut på att öka relationskvaliteten mellan pedagoger och barn. 2016 gav hon ut boken Psykologi för klassrummet tillsammans med kollegan Tuija Lehtinen.

Innehåll
Förord
Inledning

Kapitel ETT · Det mellanmänskliga mötet

Kapitel TVÅ · Känslorna i förskolan

Kapitel TRE · Anknytning – det starka bandet

Kapitel FYRA · Leken i förskolan

Kapitel FEM · Kulturvarelser

Kapitel SEX · Gruppvarelser

Kapitel SJU · En känslokompetent organisation

Epilog · Sju år senare …

Litteratur

Information

Vikt 0.372 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

228

Utgivning

1 juli 2019

Du gillar kanske också…