Samspelets psykologi i förskolan

278 kr

Läs ett smakprov

Jenny Jakobsson Lundin, 2019

Beskrivning

Samspelets psykologi i förskolan

Det är lätt att hamna i en ond cirkel av problemskapande beteenden hos barnet och tillsägelser från pedagogerna, där barnet stärks i en negativ identitet. Att då kombinera pedagogik med psykologiska infallsvinklar ger en stärkt relationskompetens – särskilt i mötet med barn som ännu inte har knäckt relationskoden. 

Boken belyser samspelets betydelse för barns utveckling, hälsa och lärande. Jenny Jakobsson Lundin ger olika psykologiska infallsvinklar på det som händer i gruppen, men fokuserar på det relationella. 

Barn med samma diagnos kan uppvisa olika beteenden och ett barn utan diagnos kan ha större stödbehov än ett barn med diagnos. Därför belyser författaren inte diagnoser i boken, utan beteenden och situationer. 

Det kan kännas svårt att vända en negativ utveckling hos en individ eller en grupp, men de stora förändringarna sker i relationen – med ganska enkla medel. I boken utgår Jenny Jakobsson Lundin från individen för att sedan titta på gruppen och därefter på organisationen och samspelet inom arbetslaget.

Jenny Jakobsson Lundin är psykolog i Haninge kommun med uppdrag att stötta pedagoger i förskola och skola. Hon är även utbildare i programmet Vägledande samspel – ICDP som går ut på att öka relationskvaliteten mellan pedagoger och barn. 2016 gav hon ut boken Psykologi för klassrummet tillsammans med kollegan Tuija Lehtinen.

Innehåll
Förord
Inledning

Kapitel ETT · Det mellanmänskliga mötet
Kapitel TVÅ · Känslorna i förskolan
Kapitel TRE · Anknytning – det starka bandet
Kapitel FYRA · Leken i förskolan
Kapitel FEM · Kulturvarelser
Kapitel SEX · Gruppvarelser
Kapitel SJU · En känslokompetent organisation
Epilog · Sju år senare …

Litteratur

Mer information

Vikt 0.372 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

228

Utgivning

1 juli 2019

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Jakobsson Lundin, Jenny
Samspelets psykologi i förskolan
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2019.
Lektör Therese Nordholm

Recension
Jenny Jakobsson Lundin är skol- och förskolepsykolog och utbildare i vägledande samspel – ICDP. I den här boken, Samspelets psykologi i förskolan, får läsaren följa några fiktiva barn och pedagoger genom inskolning, lek och lärande på en förskola. Bokens kapitel är tematiskt indelade där exempel på teman är: Det mellanmänskliga mötet, Känslorna i förskolan, Kulturvarelser och Gruppvarelser. Den teoretiska grunden för ICDP går som en röd tråd genom boken. Dessutom skildras möten och samspel i förskolans vardag tillsammans med teorier och exempel från många delar av det psykologiska forskningsfältet. Berättelser och förklaringar sker i löpande text, vilket gör boken intressant och inbjudande att läsa från pärm till pärm.

Boken är mycket bra och torde intressera både nya och erfarna medarbetare på förskolan. Medarbetare som framför allt har pedagogisk kompetens kommer garanterat att genom boken erfara en mängd aha-upplevelser och nya perspektiv på sitt arbete i förskolan.

Helhetsbetyg: 4

Film från Psykologiscenen 2019

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen