Pojken med extra allt

285 kr

Läs ett smakprov

Alexander Skytte, 2020

Beskrivning

Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism

”De barn som behöver mest kärlek är de barn som ber om kärlek på svårast sätt.”

Hur känns det att vara den elev som skriker och bråkar? Och varför blir det så?

Läraren och bloggaren Alexander Skytte har diagnoserna adhd och autism. I boken Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism beskriver han hur hans funktionsnedsättningar har påverkat hans uppväxt och hans vuxna liv som familjefar och yrkesverksam lärare.

Hans gripande berättelser kombineras med hans egna reflektioner som vuxen och han kopplar dem även till teori och forskning. Med boken vill han öka medvetenheten hos lärare om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Nu är Alexander Skytte lärare i idrott och hälsa och har även arbetat i fritidshem. Han föreläser om npf i skolan och som bloggare är han känd som Bokstavspedagogen.

 

Innehåll

Inledning

 1. BARNET
  ”Hårt mot hårt fungerar inte.”
 2. ELEVEN
  ”Om jag inte kan vara duktig, kan jag lika gärna vara dålig.”
 3. TONÅRINGEN
  ”Online behöver jag aldrig vara ensam.”
 4. SOLDATEN
  ”När detaljfokus blir en styrka.”
 5. LÄRAREN
  ”Jag kommer aldrig kunna lösa alla mina elevers problem. Men jag kan i alla fall se till att vårt möte blir något positivt.”
 6. VUXEN MED EXTRA ALLT
  ”Pojken som blev vuxen.”

Tack

Litteratur

Mer information

Vikt 0.258 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

152

Utgivning

1 september 2020

Citat

”Alexander Skyttes bok är oumbärlig för alla som arbetar i skolans värld. Och för alla andra som vill förstå hur det är att gå igenom skoltiden utan att bli förstådd.”

Elisabet Wallin, fritidshemslärare

 

”Efter att i stort sett ha sträckläst hans bok kan jag med glädje meddela att Alexander Skytte skildrar sitt inifrånperspektiv på ett mycket empatiframkallande och lärorikt vis. Det är många av mina elever genom åren som porträtteras genom hans erfarenheter. Upplägget i boken gör det lätt att skifta fokus och hans egna erfarenheter varvas med teorier på ett sätt som är lätt att ta till sig.

 

Som lärare har du stor nytta av att läsa ’Pojken med extra allt’ och som arbetsgivare, kollega och medmänniska har du det definitivt. Till alla er som någon gång tänkt tanken; om jag bara kunde förstå varför hen gör så här …

 

Läs och begrunda. Även om de erfarenheter Alexander Skytte skriver om gäller endast honom vågar jag påstå att vi har många barn i dagens skolor som känner igen sig väl.”

Veronica Gustafsson, specialpedagog och författare till ”Elever som utmanar oss”

 

”Ett unikt inifrånperspektiv från ett barn med särskilda behov.”

Annelie Karlsson, specialpedagog och föreläsare

 

”Förståelsen vi erbjuds i boken är rättfram och nödvändig för att skapa så gynnsamma förhållanden vi kan i en lärmiljö där alla våra elever ges möjlighet att växa.”

Linda Jensen, författare

Recension BTJ

Skytte, Alexander
Pojken med extra allt
Publiceras i BTJ-häftet nr 20, 2020.
Lektör Katharina Jacobsson

Recension
Författaren delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från sitt liv som en person med diagnoserna adhd och autism. Läsaren kommer nära inpå Alexander Skyttes liv och genom texten målas händelser upp från bl.a. barndom, förskola och skoltid där han infogar reflektioner utifrån den position han har idag, som vuxen och som utbildad lärare i idrott och hälsa. Boken är strukturerad i sex kapitel: Barnet, Eleven, Tonåringen,

Soldaten, Läraren och Vuxen med extra allt. Styrkan är att det är samma person som berättar de olika perspektiven vilket ger en trovärdighet och förtätar texten på ett intressant sätt. Den ger förståelse för olika situationer, beskrivna av en person som har upplevt dem och där reflektionerna adderas på ett trovärdigt sätt.

Pojken med extra allt är en konkret, användbar bok för de som vill öka kunskapen om bemötande av barn och elever. Bra, tydlig och lätt att ta till sig.

Artikel

Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå elever med NPF bättre 

I nya boken ”Pojken med extra allt” delar han med sig av sin egen livshistoria och ger tips på hur man stöttar de eleverna som ofta slarvigt stämplas som bråkstakar.

När Alexander Skytte ombeds rubricera sin egen skoltid som barn återkommer han ofta till ordet ”turbulent” i beskrivandet.

– Det var en tuff uppväxt och det var väl inte förrän när jag fyllde 25 år som jag faktiskt fick svaret på vad som kunde ligga bakom problemen jag fick leva med i skolan. Då diagnosticerades jag med ADHD och autism.

Tankarna om Alexander Skyttes egen uppväxt och hur funktionsnedsättningarna har påverkat hans liv har sedan en tid tillbaka skildrats i blogginlägg på Skolvärldens webbplats. Nu har hans digitala reflektioner blivit en bok som släpps i september.

I debutboken ”Pojken med extra allt” berättar Alexander Skytte om sin svåra uppväxt kombinerat med hans egna reflektioner från livet som pappa och åren som yrkesverksam i skolan. Skildringarna kopplas samtidigt till pedagogiska teorier och forskning, med målet är att stötta andra lärare kring frågor som rör elever med NPF.

– Jag försöker ge Sveriges lärare ett nytt perspektiv på hur det är att leva med ADHD och autism. I boken har jag försökt att fånga känslorna, tankarna och situationerna som har varit kritiska för mig under min skolgång och i lärarrollen. Min förhoppning är att kunna förmedla en stark känsla med mina exempel och att läsaren ska förstå mer hur jag känner. Lyckas jag med det så har jag lyckats med boken, säger han.

Vad hoppas du att det ska leda till i förlängningen?
– Förståelse för de här barnen, men förhoppningen är även att det ska leda till att elever med ADHD får mer hjälp i skolan. Det handlar om att guida de här eleverna genom vissa hinder som står där helt i onödan. Det finns mycket i skolmiljön som vi kan förebygga och göra annorlunda.

Alexander Skytte tror att boken kan fylla en lucka där man äntligen kan få se NPF-barnens perspektiv.

– Många lärare jag stöter på är väldigt kunniga och vill lära sig mer på det här området. Sedan finns det så klart ett stort behov av stoffet i sig. Jag skulle säga att det framförallt är mer resurser som behövs.

Vad är ditt bästa konkreta tips till andra yrkesverksamma lärare?
– Det absolut viktigaste är att ha ett öppet sinne. Det är avgörande som lärare att man går in med en nyfikenhet och försöker förstå eleven varför hen reagerar som den gör. När lärare börjar kolla utifrån barnens perspektiv kommer man se saker som man annars inte ser.

Utöver detta har Alexander Skytte fem punkter som han starkt rekommenderar till andra lärare:

1. Var tydlig.
”Det är viktigt att vara tydlig i det man gör som lärare. Det handlar om allt ifrån kroppsspråk till verbalt. Visualisera, håll det kort och koncist och försök visa på flera olika sätt som fångar upp många olika intryck.”

2. Var förutsägbar.
”Det är viktigt att vara förutsägbar som ledare. Alltså att du som lärare reagerar förutsägbart i situationer. Då vet eleverna var de har mig och det skapar en trygghet. ”

3. Var konsekvent.
”När eleven gör någonting som de inte ska göra då ska det ske en konsekvens av det. Allting borde ha konsekvenser. Det betyder inte att man konsekvent ska skälla på eleverna, utan situationen måste få den konsekvensen som ett visst beteende har.”

4. Var förlåtande.
”När det väl sker en situation försök att själv inte älta den. Gå vidare och acceptera att alla kan göra fel ibland. Lägg inte in gamla händelser till den nya.”

5. Var empatisk.
”Det är viktigt att känna in eleverna. Känslor spelar en stor roll för oss människor. När vi är upprörda eller även glada vill vi få dessa känslor bekräftade. Annars letar vi andra sätt att få bekräftelse på. Det hör med ett basalt behov vi människor har att passa in i gruppen och självuppfyllelse. Därför är det viktigt att bekräfta elevernas känslor, oavsett om de är negativa eller positiva, och trycka på att det inte är fel att känna. Barn som blir utåtagerande känner sig så ofta missförstådda.”

Använder man de här punkterna så leder det till ett bättre klimat i klassrummet, tror Alexander Skytte.

– Det här är tips som samtliga elever skulle vinna på, inte enbart elever med NPF. Det leder i slutändan till att hela gruppen mår bättre – de här punkterna leder till mindre bråk, tjafs och konflikter, säger han och fortsätter:

– En förutsättning för att man ska kunna applicera detta förhållningssätt är att det finns resurser och tid. Lägger man bara in det är risken stor att man direkt hamnar i en stresstrut då det är nytt och det inte finns tid för reflektion. Då kommer man med stor sannolikhet att avfärda detta då man upplever att det inte funkar. Men får man tid att implementera detta – då kommer man att lyckas, det är jag övertygad om.

Vilka har nytta av att läsa boken?
– Min målgrupp är lärare, fritidspersonal och stödpedagoger till sådana här barn. Men boken kan också läsas av vårdnadshavarna och elever som själva har en diagnos.

Fredrik Wallin, Skolvärlden

Blogginlägg

 

Pedagog Mölndal

 

 

 

Läraren och bloggaren Alexander Skytte har diagnoserna adhd och autism. I boken Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism beskriver han hur hans funktionsnedsättningar har påverkat hans uppväxt och hans vuxna liv som familjefar och yrkesverksam lärare. Med boken vill han öka medvetenheten hos lärare om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

När Pedagog Mölndal undrade om någon ville läsa Alexander Skyttes bok Pojken med extra allt tog jag chansen. Jag läser till Specialpedagog vid Göteborgs Universitet på halvfart och denna termin handlar det om barn och elever neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) och jag skulle önska att denna bok var med på litteraturlistan. Alexander Skytte har skrivit en självbiografisk bok som handlar om en pojke med npf och hur han upplever sin uppväxt, skolgång och tonårstid.

Inifrånperspektiv
I den här boken får man ett helt unikt inifrånperspektiv på ett känslosamt och lärorikt vis. Skytte delar generöst med sig av sin livsberättelse. Han ger exempel på när situationer gick fel, vad som kunde hjälpa så att det blev bättre och konkreta tips blandas med Alexanders egna reflektioner och kopplas till teori och forskning.

Jag uppskattar de ocensurerade berättelserna om hur det känns när intrycken blir för mycket, hur det kan göra fysiskt ont efter att en blivit arg och mest av allt exempel på vilken skillnad det gjort när någon vuxen lyssnat, förstått och brytt sig om. Alexander hade tur som mötte en resurslärare som stöttade honom och gav honom en mening att gå till skolan.

Fler ska få lyckas
Skytte är nu lärare, men tidigare var han den där eleven med adhd och autism som ingen förstod. Det är lite paradoxalt att en elev med inlärningssvårigheter och dålig erfarenhet av sin egen skolgång väljer att utbilda sig till lärare men som Alexander själv uttrycker det i boken: “Om jag kan förhindra att elever idag ska behöva vara med om samma sak som jag upplevt måste jag göra det som krävs.” Med boken vill han öka acceptansen för barn och vuxna som inte följer normen. Han anser att det finns mycket att göra för att fler ska få större chans att lyckas i skolan och i livet.

En bok för alla!
Jag känner igen flera av de situationer som Alexander beskriver och minns olika elever jag har haft som passar in i de situationerna. Som lärare har man stor nytta av att läsa ”Pojken med extra allt” och som arbetsgivare, kollega och medmänniska har man det definitivt. Jag hoppas att boken läses av alla som arbetar i förskola, skola, bup och socialtjänst. Även föräldrar och andra som har ett barn med adhd och/eller autism i sin närhet kan lära sig mycket av att läsa boken.

Lena Fredriksson, Grundskollärare F-6 Hallenskolan

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen