Pojken med extra allt

278 kr

Läs ett smakprov

Alexander Skytte, 2020

Innehåll

Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism

”De barn som behöver mest kärlek är de barn som ber om kärlek på svårast sätt.”

Hur känns det att vara den elev som skriker och bråkar? Och varför blir det så?

Läraren och bloggaren Alexander Skytte har diagnoserna adhd och autism. I boken Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism beskriver han hur hans funktionsnedsättningar har påverkat hans uppväxt och hans vuxna liv som familjefar och yrkesverksam lärare.

Hans gripande berättelser kombineras med hans egna reflektioner som vuxen och han kopplar dem även till teori och forskning. Med boken vill han öka medvetenheten hos lärare om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Nu är Alexander Skytte lärare i idrott och hälsa och har även arbetat i fritidshem. Han föreläser om npf i skolan och som bloggare är han känd som Bokstavspedagogen.

 

Innehåll

Inledning

 1. BARNET
  ”Hårt mot hårt fungerar inte.”
 2. ELEVEN
  ”Om jag inte kan vara duktig, kan jag lika gärna vara dålig.”
 3. TONÅRINGEN
  ”Online behöver jag aldrig vara ensam.”
 4. SOLDATEN
  ”När detaljfokus blir en styrka.”
 5. LÄRAREN
  ”Jag kommer aldrig kunna lösa alla mina elevers problem. Men jag kan i alla fall se till att vårt möte blir något positivt.”
 6. VUXEN MED EXTRA ALLT
  ”Pojken som blev vuxen.”

Tack

Litteratur

Information

Vikt 0.258 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

152

Utgivning

1 september 2020

Citat

”Alexander Skyttes bok är oumbärlig för alla som arbetar i skolans värld. Och för alla andra som vill förstå hur det är att gå igenom skoltiden utan att bli förstådd.”

Elisabet Wallin, fritidshemslärare

 

”Ett unikt inifrånperspektiv från ett barn med särskilda behov.”

Annelie Karlsson, specialpedagog och föreläsare

 

”Förståelsen vi erbjuds i boken är rättfram och nödvändig för att skapa så gynnsamma förhållanden vi kan i en lärmiljö där alla våra elever ges möjlighet att växa.”

Linda Jensen, författare

Recension BTJ

Skytte, Alexander
Pojken med extra allt
Publiceras i BTJ-häftet nr 20, 2020.
Lektör Katharina Jacobsson

Recension
Författaren delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från sitt liv som en person med diagnoserna adhd och autism. Läsaren kommer nära inpå Alexander Skyttes liv och genom texten målas händelser upp från bl.a. barndom, förskola och skoltid där han infogar reflektioner utifrån den position han har idag, som vuxen och som utbildad lärare i idrott och hälsa. Boken är strukturerad i sex kapitel: Barnet, Eleven, Tonåringen,

Soldaten, Läraren och Vuxen med extra allt. Styrkan är att det är samma person som berättar de olika perspektiven vilket ger en trovärdighet och förtätar texten på ett intressant sätt. Den ger förståelse för olika situationer, beskrivna av en person som har upplevt dem och där reflektionerna adderas på ett trovärdigt sätt.

Pojken med extra allt är en konkret, användbar bok för de som vill öka kunskapen om bemötande av barn och elever. Bra, tydlig och lätt att ta till sig.

Du gillar kanske också…