Naturförskola

205 kr

Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl, 2012

Artikelnr: 9789197902335 Kategori:

Beskrivning

Anette Barr, Annica Nettrup & Anna Rosdahl

Naturförskola – lärande för hållbar utveckling

”Boken är en verklig inspirationskälla. Om du själv arbetar på en naturförskola eller inte spelar mindre roll. Oavsett lärmiljö kan du finna inspiration och ryckas med av författarnas entusiasm. Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl uppvisar stor professionalitet och ett djupt engagemang för förskolan och barns lärande. Boken inspirerar, berikar, förvånar, utmanar och väcker intresse.”
Helena Lückner, Förskolan nr 1 / 2013

Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan. Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet sker i växelspel med naturen och blir meningsfullt och lustfyllt, något som gynnar både barn och förskollärare.

Och detta arbetssätt ger resultat – barnen skaffar sig större ämneskunskaper jämfört med tidigare. De får möjligheter att utveckla ett varsamt förhållningssätt till naturen och närmiljön, som i sin tur leder till en hållbar utveckling i ett längre perspektiv.

Med konkreta exempel och bilder, pedagogisk dokumentation, noteringar och analys visar författarna hur de arbetar. Boken vill inspirera andra förskollärare att våga förändra och utforma sin egen verksamhet.

Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl fick våren 2009 Ulla-Britta Bruunstipendiet för sitt arbetssätt.

Innehåll:
FÖRORD

PROLOG

KAPITEL 1.
Med naturen som lärmiljö
Fördelar med lärande utomhus
Utemiljöns betydelse
Vikten av föräldrars medvetenhet

KAPITEL 2.
Djurkyrkogården

KAPITEL 3.
Utforskande arbetssätt
Material för utforskande lärande
Gruppsammansättningar
Arbetslagets roll

KAPITEL 4.
Kunskapsområdet språk
Verksamhetens betydelse för språkutvecklingen
Att använda dator
Främmande språk i verksamheten

KAPITEL 5.
Kunskapsområdet matematik
Vad är matematik?
Olika material och tekniker
Tillåtande miljö
Vilka delar av matematiken och varför?

KAPITEL 6.
Kunskapsområdena naturvetenskap och teknik
Luftexperiment
Utforskande material
Kemiexperiment

KAPITEL 7.
Dokumentation
Fokus på lärandesituationer
Noteringar
Fokusintervjuer med barnen

KAPITEL 8.
Samarbete med skolan och det övriga samhället
Åldersintegrerat öppnar möjligheter
Samarbete med samhället

EFTERORD

REFERENSER
Läs mer

Mer information

Vikt 0.29 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

144

Utgivning

20 januari 2012

Recensioner

Boken är en verklig inspirationskälla. Om du själv arbetar på en naturförskola eller inte spelar mindre roll. Oavsett lärmiljö kan du finna inspiration och ryckas med av författarnas entusiasm. Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl uppvisar stor professionalitet och ett djupt engagemang för förskolan och barns lärande. Boken inspirerar, berikar, förvånar, utmanar och väcker intresse.

Helena Lückner

Läs recension i sin helhet.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen