Det synliga barnet

278 kr

Läs ett smakprov

Martina Lundström, 2016

Beskrivning

Martina Lundström

Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet

”Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss – i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande.”

I Det synliga barnet tar Martina Lundström ställning för att barns perspektiv är jämlikt vuxnas. Hon slår också fast att förskolan är den enda arenan i samhället som är barnens egen. Som pedagog behöver man därför ta ställning för barns inflytande i verksamheten varje dag. Även om det kan vara obekvämt ibland.

Hon visar hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete gör det möjligt att förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läroplanen. Hon ger också konkreta exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka barnens perspektiv i kvalitetsarbetet.

Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon har även bloggen Mötesplats för lärande.

”Den bör läsas av alla som har ett uppdrag i förskolan.”
Maria Samrell, utvecklingsledare

Innehåll

Förord 7

Inledning 11

1. Alla är vi människor 15

2. Lyssnande lärande ledarskap 29

3. Att ge röst åt alla barn 37

4. Att ge barn utrymme 49

5. Barn som skapare av kunskap 71

6. Att göra ställningstaganden 85

7. Pedagogisk dokumentation 93

8. Meningsskapande kvalitetsarbete 121

9. Mål, måluppfyllelse och resultat 131

10. Projektinriktat arbetssätt 147

11. Analys och utvärdering 169

Epilog – att bli tydlig i konturerna 189

 

Mer information

Vikt 0.37 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

200

Utgivning

6 september 206

Recension

ny_rec_btj

Lundström, Martina
Det synliga barnet
Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2016.
Lektör Maj-Britt Claesson

Recension
Martina Lundström, förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult, har tagit ställning för att barn har samma värde som vuxna och detta genomsyrar hennes bok. Hon har själv lång erfarenhet av att ha arbetat som pedagog i förskolan och ger läsarna många praktiska verktyg i hur de kan hitta balansen mellan sitt uppdrag enligt de nationella målen och barnens lust och nyfikenhet att lära. Boken innehåller en teoretisk del som grund, men är till största delen praktisk med en hel del konkreta exempel. Författaren visar hur projektarbete och pedagogisk dokumentation kan synliggöra barnen och deras perspektiv i kvalitetsarbetet. Det synliga barnet fyller ett behov i förskolan. Pedagogerna där efterlyser ofta konkret kunskap om och exempel på hur kvalitetsarbetet kan genomföras på ett sätt så att barnens inflytande och delaktighet stärks. Här får de svar på många frågor och en hel del användbara metoder.

 

 

Författaren Martina Lundström är legitimerad förskollärare och pedagogista vid Reggio Emilia-institutet, men hon arbetar även som utbildningskonsult. Författaren är dessutom en flitig bloggare och hennes blogg heter ”Mötesplats för lärande”. Boken, tycker jag, riktar sig till pedagoger i förskolan, förskolechefer och pedagoger i utbildning.

Martina Lundström skriver om det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med fokus på barnen. Hon beskriver det väldigt tydligt och bra och jag har kunnat använda mig av flera beskrivningar när jag själv pratat om det systematiska kvalitetsarbetet ute på förskolorna. Jag har bl.a. tagit hjälp av boken när jag pratat om hur en analys kan gå till.

I förordet skriver hon att bokens budskap är hennes tankar om att förskolan först och främst är barnens plats, där deras röster ska synas och höras ända ut till resten av samhället.

Om vi lyckas ta reda på vad det är för frågor barnen ställer sig och hur de ser på världen har vi inte bara underlag för att arbeta i riktning mot hela läroplanen samtidigt. Vi har också lagt grunden för deras aktiva deltagande i framtidens samhälle, om vi tar vårt juridiska ansvar och låter dem delta i utformandet av den samhällsarena där de lever idag – förskolan.

Boken ger många konkreta exempel på hur jag kan arbeta med pedagogisk utveckling och systematiskt kvalitetsarbete, samtidigt som den är väl förankrad i ett teoretiskt perspektiv och hänvisar till både skollagen och läroplanen för förskolan. Martina skriver även om hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan ge möjligheter till att kunna förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läroplanen. Eftersom hon arbetar som pedagogista vid Reggio Emilia-institutet är hennes tankar förenliga med den pedagogiska filosofi som Reggio Emilia står för. Jag tycker dock att hon översatt tankarna till att passa in i den svenska förskolan, på ett bra sätt, så de passar ihop med de förutsättningar som finns hos oss i Sverige.

Boken innehåller en del bilder och skisser där författaren beskriver hur arbetsorganisation och utvecklingsorganisation måste kugga i varandra och att olika grupperingar, möten och dess innehåll, måste ha kopplingar till varandra för att vara meningsfulla. Det finns också några förslag på hur en mall kan se ut när ett arbetslag ska arbeta med pedagogisk dokumentation

Till sist vill jag lyfta fram sidan 129 i boken. Där skriver Martina så här:

Att slå sig till ro i föreställningen om sin egen förträfflighet kan med andra ord sägas vara ett av de största hoten mot kvalitet i en verksamhet. Naturligtvis ska vi inte gå omkring och tänka att vi gör ett dåligt jobb, men vi behöver ha klart för oss att kvalitet i förskolan hänger ihop med modet och viljan att våga ha ett kritiskt förhållningssätt till sin egen praktik.

Jag vill varmt rekommendera er, alla som arbetar i förskolan, att läsa den. Jag kommer att använda den som en slags handbok ett tag framöver.

Pedagog Örebro –

http://extra.orebro.se/pedagogorebro/bloggspar/bokblogg/bokbloggdetsynligabarnetbarnsperspektivikvalitetsarbetet.5.774035af15b1e0d0722da0.html

 

Artikel

Läs om Tre röster om barns rättigheter med bland annat Martina Lundström

Citat

Min mest tummade bok:

”Författaren är väl förtrogen med vad som triggar och eldar på arbetslagskonflikter.

Det sitter faktiskt inte i väggarna. Börja med att fokusera på barnen!”

Erik Stenkula, förskollärare och krönikör

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen