Det synliga barnet

215 kr

Läs ett smakprov

Martina Lundström

ISBN: 9789188149084 Kategori:

Innehåll

Martina Lundström

Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet

”Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss – i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande.”

I Det synliga barnet tar Martina Lundström ställning för att barns perspektiv är jämlikt vuxnas. Hon slår också fast att förskolan är den enda arenan i samhället som är barnens egen. Som pedagog behöver man därför ta ställning för barns inflytande i verksamheten varje dag. Även om det kan vara obekvämt ibland.

Hon visar hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete gör det möjligt att förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läroplanen. Hon ger också konkreta exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka barnens perspektiv i kvalitetsarbetet.

Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon har även bloggen Mötesplats för lärande.

”Den bör läsas av alla som har ett uppdrag i förskolan.”
Maria Samrell, utvecklingsledare

Innehåll

Förord 7

Inledning 11

1. Alla är vi människor 15

2. Lyssnande lärande ledarskap 29

3. Att ge röst åt alla barn 37

4. Att ge barn utrymme 49

5. Barn som skapare av kunskap 71

6. Att göra ställningstaganden 85

7. Pedagogisk dokumentation 93

8. Meningsskapande kvalitetsarbete 121

9. Mål, måluppfyllelse och resultat 131

10. Projektinriktat arbetssätt 147

11. Analys och utvärdering 169

Epilog – att bli tydlig i konturerna 189

 

Information

Vikt 0.37 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

200

Utgivning

6 september 206

Recension

ny_rec_btj

Lundström, Martina
Det synliga barnet
Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2016.
Lektör Maj-Britt Claesson

Recension
Martina Lundström, förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult, har tagit ställning för att barn har samma värde som vuxna och detta genomsyrar hennes bok. Hon har själv lång erfarenhet av att ha arbetat som pedagog i förskolan och ger läsarna många praktiska verktyg i hur de kan hitta balansen mellan sitt uppdrag enligt de nationella målen och barnens lust och nyfikenhet att lära. Boken innehåller en teoretisk del som grund, men är till största delen praktisk med en hel del konkreta exempel. Författaren visar hur projektarbete och pedagogisk dokumentation kan synliggöra barnen och deras perspektiv i kvalitetsarbetet. Det synliga barnet fyller ett behov i förskolan. Pedagogerna där efterlyser ofta konkret kunskap om och exempel på hur kvalitetsarbetet kan genomföras på ett sätt så att barnens inflytande och delaktighet stärks. Här får de svar på många frågor och en hel del användbara metoder.

Artikel

Läs om Tre röster om barns rättigheter med bland annat Martina Lundström

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen