Bygg & konstruktion i förskolan

210 kr

Mia Mylesand

Artikelnr: 9789197659819 Kategorier: ,

Beskrivning

Bygg & konstruktion i förskolan

Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda nära de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga!

Bygghörnan ska vara en mötesplats för alla barn, oavsett kön eller ålder. Ansvaret för att det blir så ligger hos pedagogen, som skapar förutsättningarna för barnen.

Mia Mylesand beskriver hur arbetet med bygg och konstruktion under många år har växt fram på den förskola där hon arbetar. Hon ger i text och ett 50-tal fotografier idéer på hur man som en närvarande pedagog kan gå in och ge barnen större och större utmaningar.

Mia Mylesand är förskollärare och föreläsare. Hon arbetar som ateljerista och datapedagog på förskolan Trollet i Kalmar, och har under många år intresserat sig för ämnet bygg och konstruktion, speciellt ur ett jämställdhetsperspektiv. Hennes arbete är inspirerat av förhållningssättet i Reggio Emilias förskolor.

År 2004 fick Mia Mylesand Ulla-Britta Bruunstipendiet och 2007 Loris Malaguzzipriset.

Innehåll

Prolog
Den magiska flygningen

Varför bygg och konstruktion?
En lång process

Bygg och konstruktion på Trollet
Oskars bro blev början
Miljön blev en tillgång
Låga bord uppmanar till möten
Bygghörnans namn gav status
Förändringar – positivt eller negativt?
Möten, förhandling, olikhet och delaktighet
Tema: Hur bygger barn vär(l)den?
Förskolans förändring påverkar byggena
Att skapa byggförutsättningar utomhus
Att bygga på riktigt
Nya Trollet – nya byggmöjligheter

Bygg och konstruktion som mötesplats
Förhandlingar och förhållningsregler
Vem har rätten till en konstruktion?
Ritningar – ett sätt att kommunicera

Vad är en ritning? Vad är en karta?
Sker lärandet alltid i samspel med andra?
Pedagogisk verksamhet utomhus

Jämställdhet
Hur diskussionen om jämställdhet började
Värdet av att fokusera på ämnet jämställdhet
Vattentornet, byggnad för gemensamt lärande

Bygghörnans utformning
Inspirerande, välsorterat, tillgängligt
Byggbord
Placering
Värdet av föränderlighet
Belysningen är viktig
Vad krävs för att bygga utomhus?

Materialets betydelse
Basmaterial
Fördjupningsmaterial
Att bygga hus på många olika sätt
Konstruktionsmaterial
Skräp-/naturmaterial är kreativt byggmaterial
Förbrukningsmaterial
Könsneutrala material
Lego/duplo
Djur/figurer
Dockmöbler
Byggmaterial för utekonstruktioner
Värdet av material som byggmaterial
Sortering och värdet av inbjudande material
Material i Bygghörnan

Pedagogisk dokumentation
Vikten av att reflektera
Den digitala teknikens betydelse
Bildens betydelse för reflektion
En djurpark – en upptäckt
Bildens betydelse för att bli delaktig
Bildens betydelse för kodning av miljöer
Estetiken synliggör förskolans uppdrag

Bygg och konstruktion med de yngsta
En mötesplats på ettårsavdelningen
Material för ettåringarna
Bygghörnan – en mötesplats
Pedagogens placering och intresse påverkar

Bygg och konstruktion med tvååringar
Byggmaterial för utforskande och möten
Att göra val när man är två år
Moa och vattentornets konstruktion
Förväntningar skapar förutsättningar
Att bygga på riktigt med treåringar
Värdet av att höja statusen
Likhet men ändå olikhet

Mer information

Vikt 0.26 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

124

Utgivning

6 augusti 2007

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen