Bokstavstema i förskoleklass

278 kr

Läs ett smakprov

Jessica Ekberg & Monika Lång, 2018

Artikelnr: 9789188149350 Kategori:

Beskrivning

Bokstavstema i förskoleklass

Det ska vara kul att lära sig läsa och skriva.

Med den utgångspunkten utvecklade Jessica Ekberg och Monika Lång ett helt nytt arbetssätt för förskoleklassen. Resultatet blev bokstavstema – en lustfylld och ämnesövergripande undervisning med stort utrymme för estetiska lärprocesser. Elevernas intressen får ta plats och de kan se och följa sin egen utveckling. När övningarna sätts in i ett sammanhang blir det lättare och roligare att lära sig!

I den här boken beskriver författarna hur de arbetar med bokstavstema och tankarna bakom de olika momenten. I genomgången av alfabetet bjuder de på massor av exempel på inspirerande och kul teman, övningar och lekar.

Jessica Ekberg och Monika Lång arbetar i förskoleklass på Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola i Karlstad. År 2017 fick de Helgepriset för sitt arbete med bokstavstema.

Jag och min kollega har testat några teman efter vår kontakt med boken och kan absolut rekommendera den. En ”kick” i planeringsarbetet! Marie Green, förskollärare i Valåsskolan

Innehåll

Bokstavstema – så började det

Vad styr våra teman?
Läroplanen
Veckans bokstav
Traditioner och högtider
Årstider
Elevinflytande
Kul med fakta
Klassens behov
Ämnesövergripande arbetssätt
Progression

Återkommande ämnen
Svenska
Engelska och andra språk
Matematik
Bild
Natur, teknik och samhälle
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Musik

Hur vi arbetar med bokstavstema
När ska bokstaven eller temat komma?
Temaveckornas innehåll
Lärmiljöer
Reflektioner och utvärderingar
Klassens sajt
Bokstavspersoner
Väskan
Min bokstavsbok
Jagboken
Händelseboken
Samling
Tankekompis
Lekpass

Teman A till Ö

Lekbibliotek

Mer information

Vikt 0.38 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

208

Utgivning

19 oktober 2018

Bokbloggar

Pedagog Örebro

Om du letar efter en bok som ger dig många konkreta tips och idéer och där du direkt kan sätta igång att arbeta med bokstäver som projekt eller tema då är Bokstavstema i förskoleklass av Jessica Ekberg och Monika Lång, rätt bok för dig.

Letar du istället efter en bok som ger dig en inblick i aktuell forskning och i förlängningen tankar om hur barn tar till sig kunskap och lär sig läsa och skriva då är inte den här boken för dig men med det sagt så känns det alltid roligt och spännande att inspireras av några som har en klar vision av vad de tänker.

Jag har läst boken Bokstavstema i förskoleklass av Jessica Ekberg och Monika Lång. Författarna arbetar som förskoleklasslärare i Karlstad kommun. Deras bok beskriver bakgrunden och deras tankar runt hur de arbetat fram sitt arbetssätt i förskoleklass. Deras arbetssätt känns inte banbrytande men följer en klar och tydlig röd tråd, där de genom att arbeta tematiskt och strukturerat med bokstäver kan väva in alla läroplanens mål, barnens egna önskemål och få till flera praktiska moment eller övningar där barnen får möjlighet att lära sig läsa och skriva.

Lustfyllt och delaktighet
Deras önskan är skolan ska vara lustfylld och att eleverna ska bli nyfikna och delaktiga, tycka att det är roligt att gå till skolan och lära sig läsa och skriva. En del av bakgrunden till deras arbetssätt är att förbereda barnen inför skolan och det innebär att samla ihop barnens kunskaper, fylla på där det behövs och fördjupa där det behövs, att möta alla elever på sin nivå och ge dem något att ta med sig.

Det är många ämnen som ska få plats under året i förskoleklass och vi har ett stort ansvar för att eleverna får med sig allt de behöver inför årskurs 1. (s.19)

Boken är mycket lättläst, där största delen av boken erbjuder läsaren praktiska exempel på hur författarna arbetat med de olika bokstäverna. Boken börjar med ett kortare avsnitt där författarna presenterar bakgrunden och också går igenom strukturen de använt sig av i varje bokstavstema. I den andra delen av boken ges det en detaljerad finplanering hur de använt varje bokstav i olika exempel på tema samt förslag på andra teman som skulle kunna användas. Boken avslutas med ett bibliotek över de lekar som nämns i boken.

Ämnesövergripande aktiviteter ingår
I början av varje läsår görs det en grovplanering utifrån läroplanen och vilka ämnesövergripande aktiviteter som ska ingå i temat. Olika fokus läggs på olika bitar under läsåret men återkommande och den röda tråden i arbetet är språkutveckling utifrån Bornholmsmodellen, matematik, skapande ämnen som bild, musik och drama, naturvetenskap och teknik samt fysikska övningar inne och ute. När barnen börjar sitt förskoleår får också de berätta om sina förväntningar, vad de är nyfikna på och vad de vill lära sig och detta blir också en viktig del som pedagogerna använder sig av när de finplanerar innehållet i varje bokstavstema.

Det är viktigt att vi tar elevernas åsikter och förslag på allvar. Ju mer eleverna är med och påverkar, desto mer intresserade blir de av ämnet och arbetet. (s. 12)

I varje bokstavstema ingår övningar, moment och olika återkommande aktiviteter. Varje bokstavstema presenteras av olika roliga karaktärer för att starta upp veckan. Karaktären kan sedan lämna uppgifter, uppdrag, ge barnen utmaningar och inspiration till veckans arbete, veckans lek, veckans sång etc. Under läsåret hinner eleverna gå igenom alla bokstäver, pedagogerna hinner med att repetera vissa moment och barnen är delaktiga och kan se sin progression tydligt då olika saker återkommer och får också vara med att utvärdera de olika projekten med hjälp av frågor.

Jag känner att boken är inspirerande och att pedagoger i förskola och förskoleklass direkt kan använda sig av författarnas idé som presenterar bokstavsarbete på ett roligt sätt. Jag tror att många barn skulle uppskatta övergången från förskola till skola utifrån detta arbetssätt då det på många sätt liknar förskolans arbete med teman eller projekt. Det jag saknar i boken är mer hänvisningar till forskning och också en större presentation av Bornholmsmodellen som författarna nämner väldigt kort men i referens till sitt eget arbete. Sammanfattningsvis tycker jag att det var en rolig och inspirerande bok och jag känner att de barn som har arbetat med dessa pedagoger har fått ett roligt och delaktigt förskoleklassår.

Pedagog Örebro/Åsa Stensrud, Norrgårdens förskola, Vintrosa

 

Pedagog Mölndal

Hur kan man skapa en lustfylld och ämnesövergripande undervisning med stort utrymme för estetiska lärprocesser? Förskollärare Jessica Ekberg och Monika Lång har skrivit en bok om hur de utvecklat ett helt nytt arbetssätt för förskoleklassen där elevernas intressen får ta plats.

Man skulle kunna kalla den här boken för en handbok i bokstavsarbete. Två förskollärare som arbetat tillsammans ett antal år beskriver sitt arbetssätt för bokstavsinlärning i förskoleklass. Boken är både en inspirationskälla och en handbok, fylld med tips, för pedagoger i förskoleklass. Den är lättläst och fylld av bilder från deras arbete med förskoleklasselever.

Intressen, inflytande och temaval
I första delen av boken beskriver författarna hur de har utvecklat sitt arbetssätt och vad som styr deras temaval. I sitt val av arbetssätt har de utgått från läroplanen. De tar hänsyn till klassens intressen och behov vid planeringen av aktiviteterna. Eleverna ska få vara med och ha inflytande över temavalen och även göras medvetna om sin inlärning och progression. Arbetssättet beskrivs med stor glädje och smittande entusiasm.

I varje bokstavstema försöker pedagogerna täcka in alla förskoleklassens ämnen. Eleverna dokumenterar sina arbeten med bild och text i tre olika böcker som de fått göra själva.

I andra delen beskrivs teman från A-Ö. Beskrivningarna presenteras i alfabetisk ordning, men författarna menar att man kan välja bokstav efter vad som passar just för tillfället. Till exempel bokstaven J till jul, V när våren nalkas eller kanske F när vi pratar om fred och FN. Här finns ett stort innehåll att hämta idéer ifrån och att få ny inspiration av. Var och en kan själv välja vad som passar för den aktuella gruppen.

Sista delen av boken är ett ”lekbibliotek”. En beskrivning av de lekar som nämnts under respektive bokstavstema.

En kick i planeringsarbetet
Min erfarenhet av bokstavsarbete i förskoleklass påminner en hel del om författarnas arbetssätt, men här finns allt samlat på ett och samma ställe. Jag och min kollega har testat några teman efter vår kontakt med boken och kan absolut rekommendera den. En ”kick” i planeringsarbetet! Man kan välja att följa temabeskrivningarna i boken, eller bara använda den som en uppslagsbok att hämta tips och idéer ifrån.

Pedagog Mölndal/Marie Green, förskollärare Valåsskolan

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Ekberg, Jessica och Lång, Monika
Bokstavstema i förskoleklass
Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2019.
Lektör Eva Lexell Törnblom

Recension
Boken beskriver ett arbete med veckovis bokstavstema som utgångspunkt för lekfullt lärande i förskoleklass. Två förskollärare som arbetat tillsammans i förskoleklass i flera år längtade efter en lustfylld skola där estetiska lärprocesser får ta större plats. Där eleverna känner glädje och nyfikenhet, är mer delaktiga och kan följa sin egen utveckling. Teman väljs efter deras intresse. Pedagogerna planerar så att alla ämnen, läroplanens intentioner och moment bearbetas. Varje vecka inleds med en kick-off: en ”expert”, en bokstavsperson (t.ex. Fredsmäklaren rida, Gosedjursexperten Gunilla eller Miljöexperten Mustafa) kommer på besök med en väska med inspirerade innehåll.

Temat blir naturligt ämnesövergripande. Varje vecka summeras tillsammans med eleverna: ””Vad har vi gjort? Vad har vi lärt oss? Vad använde vi materialet i väskan till?” osv. Boken, med luftig layout och disposition, är rikt illustrerad med stora färgfoton. Det är en tydlig och mycket inspirerande handbok för kreativt temaarbete i förskoleklass.

Du gillar kanske också…

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen