Barnens egna teman

278 kr

Läs ett smakprov

Elisabeth Wiersma Larsson, 2019

Artikelnr: 9789188149374 Kategori:

Beskrivning

Elisabeth Wiersma Larsson

Barnens egna teman

När förskolebarnen själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Genom ledarskapet i Barnens egna teman får varje barn stå i centrum. De blir synliga för varandra och deras självförtroende växer, något som kan vara avgörande för hela deras utveckling. I denna rika mångfald ryms allas intressen – från arabisk dans och fotboll till marsvin och sopbilar – samtidigt som läroplanens mål uppfylls på ett naturligt sätt. Dela de magiska ögonblicken som uppstår i Barnens egna teman och inspireras av det noggrant utprovade arbetssättet.

Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare på Bikupans förhttps://lararforlaget.se/wp-admin/edit.php?post_type=shop_orderskola i Sollentuna utanför Stockholm. År 2017 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att sprida arbetssättet som ett gott exempel. Arbetet med Barnens egna teman har pågått i många år, med hittills över 200 genomförda teman.

Innehåll

Förord
Isaks springtema

Barnens egna teman – en introduktion
Temaarbetet i korthet
Lärande i Barnens egna teman
Varför Barnens egna teman?

Höstterminen – grunden läggs
Kickoff-tema
Tema jaget
Tema familjen
Kompistema
Leken – hjärtat i verksamheten
Föräldrars delaktighet
En lyckad hösttermin

Vårterminen – dags för Barnens egna teman
Välja tema
Planering av innehåll och förberedelser
Dag 1 – Genomförande
Dag 2 – Temat fördjupas
Reflektion och utvärdering med barnen
Reflektion och utvärdering i arbetslaget
Väggdokumentation och fortsatt lärande
Föräldrarnas roll
Hur vet man att det har varit ett lyckat tema?

Läroplanen och Barnens egna teman
Omsorg
Undervisning
Lärande
Kunskap och fantasi
Utveckling
Läroplansområdena i Barnens egna teman
Vidare till förskoleklass

Systematiskt kvalitetsarbete och Barnens egna teman
Vad är kvalitet?
Pedagogisk dokumentation – både verktyg och arbetssätt
Lotusdiagram som stöd
Bikupans systematiska kvalitetsarbete
SKA i Barnens egna teman
Lailas danstema
Alexis fordonstema
Föräldrarnas utvärdering

De tre pedagogerna i Barnens egna teman
Barnen som den första pedagogen
Pedagogerna som den andra pedagogen
Miljön som den tredje pedagogen
Att fånga ögonblicket

Exempel på teman
Lucias marsvinstema
Theodors fisktema
Livias gymnastiktema
Grims skoj- och bustema
Några fler exempel på Barnens egna teman

Litteratur

Mer information

Vikt 0.380 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

192

Utgivning

2 maj 2019

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Wiersma Larsson, Elisabeth
Barnens egna teman
Publiceras i BTJ-häftet nr 13, 2019.
Lektör Maj-Britt Claesson

Recension
En konkret, lättläst och mycket användbar bok för alla som arbetar i förskolan eller studerar till förskollärare och barnskötare. Arbetssättet som beskrivs är inspirerande och roligt och ger verkligen barnen inflytande. När barnen får stå i centrum och själva välja tema och hålla i sina egna temadagar ökar deras tilltro till sin egen förmåga, vilket kan bli avgörande för hela deras utveckling och lärande.

Författaren Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna och har arbetat med Barnens egna teman i 13 år. Pedagogerna utgår från barnens nyfikenhet och intressen och samtidigt uppmuntras och utmanas barnen så att arbetet med temat fördjupas. De finns där för att stödja barnen i sitt utforskande och lärande och arbetet kopplas hela tiden till förskolans läroplan. En mycket bra, rolig och inspirerande faktabok vars förord avslutas med en positiv varning: ”Börjar ni pröva detta arbetssätt kan ni inte sluta!”

Bokbloggar

Pedagog Mölndal

När förskolebarnen själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå skriver Elisabeth Wiersma Larsson i boken Barnens egna teman. Hon beskriver ett ledarskap där varje barn får stå i centrum. De blir synliga för varandra och deras självförtroende växer, något som kan vara avgörande för hela deras utveckling.

Jag har läst Barnens egna teman av Elisabeth Wiersma Larsson. Författaren arbetar som förskollärare på bikupans förskola i Sollentuna och har arbetat med barnens egna teman som arbetssätt under många år, hittills över 200 genomförda teman.

Elisabeth beskriver hur barnen planerar och genomför ett eget tema på förskolan. Barnen själva väljer innehåll utifrån intresse och leder lärandet. Allas intressen ryms, samtidigt som läroplanens mål uppfylls på ett naturligt sätt. Och det blir även ett naturligt sätt att inkludera föräldrar om barnet behöver ta med något hemifrån.

I boken får vi följa hur pedagogerna har kommit fram till detta arbetssätt, barnens planering och dokumentation. Vi får följa teman som, sopbilar, arabisk dans, balett och snickeri. Barnens intressen är spännande.

Man får följa flera barn och deras förberedelser, genomförande med allt vad det innebär. Problemlösning, regler, konflikthantering, att få med alla kompisar, dokumentation och slutligen utvärdering. Men även hur barngruppen visar intresse för varandras teman och är lyhörda och ger varandra feedback.

Elisabeth får med många kopplingar till läroplanen och citat ur Reggio emilias filosofi. Vi får även ta del av Bikupans årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Jag upplever boken som lättläst med många tips och idéer. Det finns många godbitar att plocka och göra så det passar den egna barngruppen.

Lena Mardani
Barnskötare Bifrost förskola

 

Pedagog Örebro

– Fröken, fröken kan vi kolla på myror…

– Fröken, fröken jag vill leka med vatten…

Ta hjälp av barnen och få lärandet att lyfta till en ny nivå, låt barnen ta kommandot över innehållet i verksamheten på ett helt nytt sätt, låt de lära av varandra och lyft deras självförtroende. Så beskriver Elisabeth Wiersma Larsson sitt arbetssätt med barnen i boken Barnens egna teman.

Jag har läst boken Barnens egna teman av Elisabeth Wiersma Larsson och blev imponerad av hur de på ett ganska enkelt sätt lyckades fånga in barnens intressen och utveckla ett arbetssätt där alla barn får synas. Elisabeth, som själv är förskollärare, beskriver detaljerat i ord och bild om sina erfarenheter av att jobba med barns egna tema och det är lätt att följa med, ryckas med och imponeras av deras arbete. Hon har tillsammans med sina kollegor arbetat på detta sätt under många år och utvecklat detta till något som absolut är värt att inspireras av.

Att välja tema
Arbetssättet utgår från varje enskilt barns intresse och barnet styr innehållet under temadagarna. Varje enskilt barn får stå i fokus och leda sitt tema under två dagar på förskolan. Barnet får tillsammans med en pedagog planera, förbereda, genomföra och utvärdera sitt eget tema. Alla förberedelser och lärandet måste få ta tid säger Elisabeth, alla barn behöver olika mycket tid och hjälp. Elisabeth tar med oss på hela resan i boken. Vi får veta hur det hela började och hur de kom fram till det arbetssätt de har idag. Vi får följa planering, genomförande och dokumentation inom några olika teman där både pedagogernas syn och barnens åsikter återges. Det redovisas tydligt från den första idéen till klara temadagar, hur det tar form och blir en aktivitet, vilka problem som uppstår och hur det hela dokumenterades och vilka reflektioner barnen hade efteråt. De teman som presenteras i boken skiftar, precis som barnens intressen, från fiskar, marsvin och gymnastik till musik, snickeri och dans bland annat.

Vilka är fördelarna?
Varför detta arbetssätt? Elisabeth berättar att de ville få barnen att skapa en tilltro till sin egen förmåga och de såg en möjlighet för de tysta och blyga barnen att få att styra något där de kände sig trygga. Deras inflytande i verksamheten ökade, de fick öva sig på ledarskap, att ta ansvar och fick se sig själva men också sina vänner i nya roller.

”Barnet som håller i temat övar sig i att omsätta sina idéer till handling för hela sin åldersgrupp samt lösa problem och dilemman som uppstår under temats gång – en typ av ledarskapsträning som vi tror är unik.”

Läroplansmålen blev på ett naturligt sätt integrerade i alla teman och i aktiviteterna. Hela gruppen fick öva sig på samarbete, problemlösning och konflikthantering när man mitt i temadagarna stötte på problem, behövde hjälp med något oväntat eller blev oense. De upplevde också att föräldrakontakten blev bättre och framförallt engagerade sig föräldrarna i sitt barnen dag då tex material hemifrån behövde komma med till förskolan. De blev delaktiga i sitt eget barns temadagar samt att deras intresse för förskolans övriga dagar och andra temadagar ökade.

Dokumentation
I en del av boken beskriver Elisabeth hur pedagogerna arbetat med sin dokumentation av barnens egna teman under åren. De har ställt sig frågorna många gånger, för vem gör vi dokumentationen, vad vill vi visa, vad är syftet, hur ska den se ut, vad vill barnen visa… De har gått från att skriva roliga och levande beskrivningar av aktiviteterna och visa många foton till att sätta upp foton på barnens nivå för att inspirera barnen till fortsatt lärande och visa föräldrarna den oändliga variationen i temana. Till föräldrarna finns en kortfattad text om innehåll och så finns såklart alla det skapade materialet på väggarna.

Boken är lättläst och konkret, det kan rentav ses som en handbok i hur man tar tillvara det enskilda barnets intresse, stärker den som är osäker, lyfter lärandet och låter läroplansmålen bli synliga. Kanske det viktigaste ändå är… hur man skapar magiska ögonblick tillsammans.

”De mest magiska stunderna i Barnens egna teman inträffar när jag känner att ett barn växer, ögonblicken när de upplever en ny erfarenhet eller kunskap.”

Camilla Ehrlin, förskollärare Björkhaga Förskola

 

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen