Att leda från mitten

285 kr

Läs ett smakprov

Karin Rönnerman, 2018

Beskrivning

Att leda från mitten

För en mellanledare är det inte antingen eller utan både och

Mellanledare är ett vanligt inslag i skolan idag. Det handlar om lärare med ledande roller, till exempel handledare, mentorer, förebilder, förhandlare, professionella utvecklare och ledare. Genom sin nyckelroll och sitt nära ledarskap kan de åstadkomma verklig förändring i klassrummet och i skolan. Boken skapar en grundlig förståelse för detta komplexa uppdrag. Den rymmer också gott om förslag och verktyg som hjälper dig som mellanledare att utveckla din egen ledande praktik.

Karin Rönnerman är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Boken bygger på forskning som hon bedrivit tillsammans med de australiska professorerna Christine Edwards-Groves och Peter Grootenboers forskning. Den ges även ut på engelska.

INNEHÅLL
Förord

”En bok jag har saknat” 

Inledning

KAPITEL 1 Att leda från mitten
Vem är mellanledare?
Mellanledande
Att förstå mellanledande
Genererat ledarskap och tillit

KAPITEL 2 Mellanledande i relation till andra praktiker
Varför teori för att förstå praktiken?
Mot en förståelse av en teori för social praktik
Hur mellanledande anknyter till andra praktiker
Mellanledande i relation till utbildningspraktikernas sammanhang
Utrymme för mellanledande i skolan
Rum för ömsesidigt meningsskapande
Praktikarkitekturer möjliggör och begränsar mellanledande
Praktikarkitekturer och deras arrangemang
Mellanledande en praktikutvecklande praktik

KAPITEL 3 Professionellt lärande, aktionsforskning och förändring
Aktionsforskning som en väg att förbättra praktiker
Att skapa kommunikativa rum
Kontinuitet i samtalen
Utveckling av olika sorters kunskap
Fostra nya generationer genererar nya händelser

KAPITEL 4 Berättelser från fältet
Reflektion över berättelserna

KAPITEL 5 Till sist, vad innebär det att vara mellanledare?
Mellanledande innefattar både ledande och undervisande
Att knyta ihop säcken

Referenser

Mer information

Vikt 0.215 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Utgivning

20 september 2018

Sidor

128

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Rönnerman, Karin
Att leda från mitten
Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2018.
Lektör Marianne Ericson

Recension
Karin Rönnerman är professor i pedagogik och har skrivit flera böcker om skolutveckling. Hon har i sin forskning inriktat sig på lärares professionella utveckling med fokus på vuxnas lärande. Rönnerman samarbetar med forskarna Christine Edwards-Groves och Peter Grootenboer från Australien och de har ägnat sig åt ”mellanledare”-lärare som både arbetar i verksamheten och handleder sina kollegor. Första delen av boken definierar begreppet mellanledande och vilka förhållanden som formar detta i olika verksamheter.

Författarna visar på mellanledarens viktiga roll att leda och driva förändring. Vidare beskrivs aktionsforskning som bästa sättet att strukturera och organisera skolutveckling. Boken avslutas med verkliga händelser från några mellanledares vardag, varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. Texten är mycket teoretisk och tydligt forskningsbaserad, den ganska luftiga layouten med korta stycken gör den ändå inte svårläst. Boken vänder sig tydligt till mellanledare och ger ett bra underlag för gruppdiskussioner.

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen