Att bryta mönster

215 kr

Läs ett smakprov

Margareta Öhman (red)

ISBN: 9789188149176 Kategori:

Innehåll

Intervju med Margareta Öhman

Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt

I antologin Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt lyfts olika aspekter i arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass. Redaktören Margareta Öhman är psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Här har hon samlat praktiker och forskare från Sverige, Norge och Danmark för att ge en bild av hur mönster för samvaro byggs upp och hur normer för makt och mångfald kan analyseras och förändras.

Det sociala klimatet i en barngrupp är alltid vuxnas ansvar, konstaterar Margareta Öhman. Varje pedagog måste våga och kunna se det som sker i verksamheten – det ingår i det pedagogiska uppdraget. Dessutom måste hen arbeta förebyggande och ha beredskap att möta varje kränkande handling med en insats.

Redaktör är Margareta Öhman, som tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv och är en uppskattad föreläsare. Här har hon själv skrivit två kapitel och därutöver medverkar praktiker och forskare från Sverige, Norge samt Danmark och delar med sig av sina erfarenheter och tankar.

”Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Mönster som måste brytas”, skriver Margareta Öhman. I boken delar hon och hennes medförfattare med sig av sina erfarenheter, tankar och konkreta verktyg på hur det kan gå till.

 

Innehåll

Perspektiv och mönster styr våra tankar, Margareta Öhman 

Gränsen går när man slutar skratta, Lisa Hellström

De yngsta barnen – empati och omtanke, Anne Margrethe Larsen

Att synliggöra och förändra normer, Karin Salmson

Att skapa en inkluderande förskola, Kristina Szönyi

Ibland är Bo också snäll, Ditte Dalum Christoffersen 

Konkreta verktyg – inga hyllvärmare, Theres Normark

Från utanförskap till gemenskap, Kari Pape

Fånga ögonblick – skapa tanketid, Camilla Lindgren & Tuula Torro

Relationerna kommer alltid först, Margareta Öhman

Information

Vikt 0.37 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

192

Utgivning

18 april 2017

Recension

Margareta Öhman
Att bryta mönster
Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2017.
Lektör Ulf Malmqvist

Recension
Att bryta mönster är ett utmärkt redskap för att kunna förhålla sig till den ändrade diskrimineringslagstiftningen från den första januari 2017. Den plan som tidigare årligen skulle uppdateras ska ersättas med kontinuerlig dokumentation och utvärdering. Margareta Öhman är psykolog och har skrivit ett flertal böcker med relationellt perspektiv. I den här volymen fungerar hon både som redaktör och som författare. Tillsammans med nio medförfattare presenteras olika perspektiv på relationer, normer och barns rätt. Flertalet av bokens författare är förskollärare, men här återfinns även representanter från högskola och andra områden i samhället. Bokens främsta värde återfinns i de partier som återger konkreta exempel och handfasta verktyg i arbetet kring barns lika rättigheter. Varje kapitel inleds med en författarpresentation och avslutas med en litteraturlista. Boken vänder sig till pedagoger verksamma i förskolan, i ledningsfunktion och till pedagoger under utbildning.

Citat

Citat från bokens tio kapitel

 Margareta Öhman

Där livet levs lever också värden som blir synliga först genom normkritiskt arbete.

Vad är det vi behöver kunna se för att ingripa på ett utvecklande sätt?

 Lisa Hellström

Det är inte upp till huvudmannen att avgöra om det skett en kränkning eller inte – det är barnets upplevelse som räknas.

 Anne Margrethe Larsen

För att förhindra att kränkande situationer uppstår krävs ett kontinuerligt arbete och ständig närvaro av oss pedagoger.

 Karin Salmson

Den som befinner sig i normens kärna löper minst risk att utsättas för mobbning eller diskriminering och har samtidigt flest fördelar.

 Kristina Szönyi

Att arbeta i en inkluderande verksamhet som förskolan innebär att arbeta för alla barns delaktighet.

 Ditte Dalum Christoffersen

I vissa situationer blir processer som kännetecknas av förakt eller avsaknad av empati det ’normala’ inför andra.

 Theres Normark

Tillsammans kan vi lägga grunden till icke-diskriminering och hjälpa barn till insikt om att de kan få hjälp om de utsätts eller utsätter någon för diskriminering.

 Kari Pape

Att anpassa verksamheten så att den stödjer barns utveckling av empati är centralt när det gäller att förebygga uteslutning och trakasserier.

  Camilla Lindgren & Tuula Torro

 

En ensam eldsjäl lyckas inte med att främja likabehandling och skapa en miljö där alla känner sig trygga och accepterade.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen