Lärardriven skolutveckling - undervisning på vetenskaplig grund

Lena Lindblad Petersen & Gunilla Pettersson Berggren

En mycket angelägen och viktig bok

Rektor och förstelärare på Sjöstadsskolan i Stockholm, Lena Lindblad Petersen och Gunilla Pettersson Berggren, delar frikostigt med sig de arbetssätt och erfarenheter de fått när lärarkollegiet systematiskt strävat mot en lärardriven skolförbättring.

Genom olika avsnitt i boken ges läsaren en grundlig beskrivning av hur de arbetat långsiktigt med att utveckla skolan. Några exempel på kapitel är Med learning study som grund, Genomförandet, Elevresultat och andra effekter. Ett intressant avsnitt är det som tar upp förutsättningar för att genomföra förbättringsarbetet. Genom medveten organiseríng av personalen med bland annat en operativ ledningsgrupp med representanter från arbetslagen gick idéer till verkställande genom denna grupp.

Författarna beskriver processerna ingående och delger hur de arbetat med learning studies som modell i de projekt som skolan genomfört. Undervisningen har utvecklats och erbjuder eleverna en utbildning på vetenskaplig grund, driven och formad av en hållbar organisation där förbättringsprocesserna kommer från den egna praktiken genom ett kollegialt prövande.

Lärardriven skolutveckling är en mycket angelägen och viktig bok som bör finnas hos rektorer, förstelärare, specialpedagoger och lärare som har intresse av att arbeta med förbättringsprocesser med bas i de egna behoven på skolan.
Helhetsbetyg: 4.

Katharina Jacobsson
Lektör, BTJ
BTJ-häftet nr 7, 2021.