Från hemmasittare till återvändare - vägen till skolnärvaro

Sirkka Persson

En mycket angelägen och viktig bok

Sirkka Persson har lång erfarenhet som rektor och verksamhetsutvecklare inom skolans värld. I den här boken berättar författaren om hur hon som rektor för Kringlaskolan i Södertälje framgångsrikt arbetat med hemmasittare.

Boken startar med en beskrivning av hemmasittare och risk- och friskfaktorer kring problematisk frånvaro. Därefter följer en beskrivning av hur Kringlaskolan prestigelöst arbetat med att finna individuella lösningar, som till exempel anpassningar i tid och innehåll, för elever med problematisk frånvaro. Högsta prioritet för skolan har dock varit att arbeta förebyggande mot frånvaro och att vara en tillgänglig skola. Detta har inneburit anpassningar i lärmiljön vad gäller ljud, ljus, möblering och tillgång till hjälpmedel. 

Långt innan pandemin gjorde det aktuellt med distansundervisning så hade Kringlaskolan ett hemmasittarsystem där en kamera filmade undervisningen. Eleverna kunde delta digitalt både i realtid och i efterhand. Allt med målet att ge fler elever chansen att nå gymnasiebehörighet.

Greta Thunberg, skolans kändaste elev, uttalar sig i boken och är ett lysande exempel på att skolans arbete fungerar! Från hemmasittare till återvändare är en mycket bra handbok som fyller sitt syfte att beskriva kringlaskolans arbete och vikten av att aldrig ge upp. Den vänder sig främst till rektorer och personal inom elevhälsa.


Helhetsbetyg: 4.

Therese Nordholm
Lektör, BTJ

Btj-häftet nr 8, 2022