Leda och lära tillsammans – medledarskap i förskolan

Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög
Förskolerektorerna Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög har med stormöten och litteraturläsning lyckats skapa en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag. Med boken vill de inspirera chefer och medarbetare i förskolan att våga satsa på utvecklingsarbete och medledarskap.

Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik

John Steinberg
Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det bör politikerna inte kontrollera pedagogerna, utan ge dem professionell frihet att utforma undervisningen. Sluta betrakta lärarna som byråkrater, när de i själva verket är artister, uppmanar Steinberg.