Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola

Peter Fowelin

Förväntningarna på god kvalitet och resultatförbättring i förskola och skola är höga. I den här boken får du modeller, utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, för hur förändringsarbetet kan drivas med hjälp av förstelärare och arbetslagsledare.

Boken riktar sig till rektorer, ledningsgrupper, arbetslagsledare och medarbetare som på annat sätt deltar i ledningsarbetet i förskola och skola.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Så får du stöd för ett ledarskap som är spritt i hela organisationen

Att leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje rektor, oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete ligger bakom insatserna. Men hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete? Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna?

Från motstånd till möjlighet presenterar praktiska tillvägagångssätt som anpassats för förskola och skola. Modellerna utgår bland annat från lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet - och kan vändas till nya möjligheter.

I den här utökade och reviderade utgåvan har författaren Peter Fowelin lyft fram ny forskning som belyser viktiga faktorer för hur skolutveckling kan lyckas. Dessutom har boken kompletterats med ett helt nytt kapitel om arbetslagets och arbetslagsledarens centrala roll för att stärka kedjan mellan ledning och lärare.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Gott ledarskap förutsätter att det är spritt på många händer.
Peter Fowelin är organisationskonsult med en bakgrund som so-lärare, projektledare och chef.

Om Från motstånd till möjlighet

Titel Från motstånd till möjlighet - att leda förändringsarbete i förskola och skola
Författare Peter Fowelin
Utgiven 2012, reviderad 2017
ISBN 9789188149268