Ulla-Karin Lundgren

Ulla-Karin Lundgren Öhman

Mediepedagogik ger barn flera språk

I Mediepedagogik på barnens villkor är det pedagogiska förhållningssättet i fokus, inte de digitala verktygen i sig. I boken berättar 14 förskollärare, mediepedagoger, forskare, inspiratörer och föreläsare om sina erfarenheter av varför och hur digitala verktyg kan användas i förskola och skola, med koppling till läroplaner, litteratur och forskning.

– Det har blivit den bok jag själv har saknat sedan jag tog min fil kand i mediepedagogik. En bok med både ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv på vad mediepedagogik kan innebära. Förhoppningen är att den ska locka till reflektioner och egna tankar, säger bokens redaktör Ulla-Karin Lundgren Öhman, som själv är förskollärare och mediepedagog.

Hur definierar du mediepedagogik?
– Jag tycker det innebär ett medvetet användande av olika medier som en inspiration i barns lär- och utvecklingsprocesser. Syftet är att ge barn möjlighet att utveckla förståelse för sin omvärld, genom att de dels får skapa själva, dels får tänka och reflektera kring det de har skapat.

Varför ska man arbeta med mediepedagogik i förskola och skola?
– Det ingår i vårt uppdrag. Skolverkets signaler är tydliga på den punkten. Det handlar också om att låta barn göra sin röst hörd i samhället, om demokrati och yttrandefrihet. Om att ge barn ytterligare ett uttryckssätt och språk, helst i en skapande och kreativ miljö. Om att på riktigt utgå från det som intresserar barnen, göra det meningsfullt och viktigt. Mediepedagogik kan också vara väldigt ämnesöverskridande.

Hur har du valt ut skribenterna i antologin?
– Jag föreläser en hel del om mediepedagogik och har då fått lyssna på många inspirerande föreläsare. En del har jag också följt i sociala medier. Eftersom jag själv jobbar på CMiT (Centrum för media och IT i förskola, grundskola och särskola) i Piteå, och har handlett många arbetslag, så har jag även där träffat kompetenta kollegor som jag bett att skriva om sina projekt.

Till boken hör också en facebookgrupp med samma namn. Vad är tanken med den?
– Samtliga skribenter är med i gruppen. Förhoppningen är att läsarna ska ha möjlighet att diskutera innehållet i boken, dela pedagogiska tankar, tips och idéer som hör till ämnesområdet. Jag hoppas det ska bli spännande dialoger och diskussioner.

Fotnot: För att hitta facebookgruppen, sök på Mediepedagogik på barnens villkor.

Namn: Ulla-Karin Lundgren Öhman
Bor: Piteå
Utbildning: Förskollärare och mediepedagog. Har också utbildning till bland annat mindfulnessinstruktur och ayurvedisk hälsorådgivare.
Fritidsintressen: Läsa, lyssna på musik, resa, att skapa och lära nya saker. Allmänt nyfiken på livet och vad som driver människor.
Oanad talang: En fena på matlagning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen