Titti Olsson

Titti Olsson, du har skrivit Ute året runt – utomhuspedagogikens möjligheter, en reportagebok om utomhuspedagogik för pedagoger i förskola, förskoleklass och de första åren i grundskolan. Den rör sig från norr till söder och visar hur pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i alla årstider och väder.