Martina Lundström

– Det är utmanande att ta ställning för barn, vilket är sorgligt 2016. Vi är fostrade i ett samhälle där barn ses som mindre kompetenta. Törs vi släppa in barnen och ge dem inflytande?