Linda Linder

”Miljön måste byggas av dem som är i den”. Linda Linder, du är redaktör för antologin Pedagogisk miljö i tanke och handling, där pedagoger, verksamhetsutvecklare och forskare skriver om den fysiska miljön i förskolan.