John Steinberg

John Steinberg

Befria lärarna

Om 20 procent av befolkningen röstar på rasistiska partier, här och i andra länder, har skolan misslyckats med sitt uppdrag. Det menar föreläsaren och författaren John Steinberg, som nu valt att skriva en bok om skolpolitikens påverkan på undervisningen: Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik.

Hur kom det sig att du skrev den här boken?
Jag har alltid haft ett politiskt engagemang, men hittills har jag fokuserat mer på redskapen i klassrummet och hur man formar en grupp. Nu vill jag väcka debatt om vad vi ska ha skolan till.

Vad är skolans syfte enligt dig?
Att utveckla medborgare så att de kan försvara och utveckla vår demokrati. Då kan du inte bedöma skolans resultat enbart med internationella kunskapsmätningar, utan måste även se hur medborgarna agerar och samhället utvecklas.

Hur ser du på skolans metoder?
Valet av undervisningsmetoder har stor betydelse för vilka medborgare skolan formar. En processpedagogik som fokuserar på projekt- och grupparbeten som utgår från elevernas intressen har större potential att forma aktiva medborgare – men det kräver kompetenta lärare som kan undervisa med bra struktur och tydligt ledarskap.

Hur tänker du om elevernas inflytande över utbildningen?
Idag har vi en rad kontrollsystem i skolan som säger vem som ska lära sig vad, av vem och när. Nätet säger att du kan lära dig vad du vill, hur du vill och när du vill. Balansen saknas, eleverna borde få ägna 50 procent av tiden till att arbeta med projekt som de är intresserade av, i strukturerad form utifrån vetenskapliga modeller.

Vi måste göra en resa från yttre motivation till inre motivation, där eleverna känner att de äger sin lärandeprocess.

Vad ser du som skolans största problem?
Att besluten fattas på fel nivå, de ligger hos förvaltningen eller hos skolpolitiker istället för hos lärare och skolledare. Kontrollbehovet och bristen på tillit till professionen skapar en identitetskris för skolan.

Vad kan politikerna göra annorlunda?
Befria lärarna från projektmani, minska på möten och administration – och nationella prov. Ordna infrastrukturen så att pedagoger hinner föra systematiska samtal om pedagogiska frågor. Undervisningen är skolans viktigaste projekt!

 

Namn: John Steinberg
Utbildning/yrkesbakgrund: Fil dr i pedagogik
Arbetar som: Författare, föreläsare och konsult.
Tidigare utgiven på Lärarförlaget: Lektionen är helig – när undervisningen står i centrum och Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrum
Familj: Omgift med finlandssvensk pedagog, tre pojkar, fem barnbarn
Ger energi: Att motionera, läsa, skriva och diskutera
Kuriosa: Har tidigare skrivit 49 böcker – detta blir nr 50!

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen