Annika Andréasson

Boken Lärande lek i förskoleklass beskriver ett arbetssätt som går ut på att ta tillvara det som händer i barnens vardag, men också om hur man bemöter barn med förtroende och skapar ett klassklimat som en viktig grund för lärandet. Annika Andréasson har skrivit om sina erfarenheter tillsammans med kollegan Birgit Allard.