Martina Rylander Lundström

Digitalt skapande hör hemma i slöjden – Digitaliseringen påverkar alla ämnen, även slöjden. Det är svårt att tro att den som väl har börjat använda digitala möjligheter i sin undervisning kommer att gå tillbaka och arbeta helt analogt. Det säger Martina Rylander Lundström, som är redaktör för boken Slöjd i en digital skola. Hur kom … Fortsätt läsa Martina Rylander Lundström