Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik

John Steinberg
Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det bör politikerna inte kontrollera pedagogerna, utan ge dem professionell frihet att utforma undervisningen. Sluta betrakta lärarna som byråkrater, när de i själva verket är artister, uppmanar Steinberg.

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Lena M Olsson
När kan erfarenhet anses vara beprövad? Hur kan den bidra till lärarprofessionen och till en jämlik skola? Lena M Olsson går noggrant igenom utredningar, rapporter och aktuell forskning, lyfter fram goda exempel och möjliga vägar framåt.

Sex läsår med Magister Max

Max Entin
Max Entin har ritat gubbar i marginalen sedan 1980. I Lärarnas tidning medverkade han med sina humoristiska och dagsaktuella kommentarer till skolans värld. Här presenteras ett urval av hans bästa serierutor.