Yrkesdidaktikens mångfald

Med fokus på yrkesdidaktiken

– Boken ger röst åt olika aktörer inom yrkesutbildning och synliggör kunskapsområdet yrkesdidaktik. Så beskriver redaktörerna Andreas Fejes, Viveca Lindberg och Gun-Britt Wärvik antologin Yrkesdidaktikens mångfald.

Yrkesdidaktikens mångfald

Vi har intervjuat redaktörerna. Läs hela intervjun här nedanför.
Hej Andreas, Viveca och Gun-Britt!


Hur kom den här boken till?

I februari 2012 startade en forskarskola vid sex lärosäten med 14 licentiander inom yrkesämnenas didaktik, se faktarutan. Alla undervisade inom gymnasieskolan när de bedrev sin forskning. De flesta bidragen i antologin är licentiatuppsatser som doktoranderna har arbetat om till bokkapitel. Tre kapitel är skrivna av seniora forskare.

Vad är specifikt med boken?
Det finns bred forskning om gymnasieskolan, men mycket lite forskning om yrkesutbildning i praktiken, trots att 29 procent av alla gymnasieelever går ett yrkesprogram idag. Den samling studier av yrkesundervisning i en och samma bok som antologin erbjuder är ovanligt. Dessutom är det lärare som skriver för andra lärare – alla doktoranderna har själva varit eller är återigen verksamma på olika yrkesprogram.

Hur skulle du beskriva innehållet?
Doktoranderna har i sina studier intervjuat lärare, elever, skolledare eller handledare, spelat in undervisningssituationer, eller samlat in olika typer av skriftliga underlag, så boken ger röst åt olika aktörer inom yrkesutbildning och åt deras reflektioner.
Några exempel på teman är entreprenörskap i hantverksprogrammen, matematik för yrkeskunnande, hur man skapar en yrkesidentitet inom frisörutbildningen och bedömning av yrkeskunnande.

Ni är tre redaktörer?
Ja, det är Gun-Britt Wärvik, Viveca Lindberg och jag som har hållit ihop antologin. Antologin blir slutpunkt för forskarskolan som blev till mycket tack vare Vivecas initiativ och erfarenhet inom det yrkesdidaktiska fältet.
Vem är boken skriven för?
Vi hoppas kunna synliggöra kunskapsområdet yrkesdidaktik för såväl yrkesverksamma lärare och skolledare på yrkesprogrammen som för yrkeslärarprogrammets studenter, lärarutbildare och handledare. Även handledare på arbetsplatsen och branschråd kan ha nytta av den.

Vad har varit mest givande i arbetet med boken?
Det har varit kul att se hur skribenterna har utvecklats, först att få följa deras resa till en lic-uppsats och sedan att se dem kommunicera det akademiska i en annan genre.

Vilka utmaningar har ni stött på?
Den största utmaningen för skribenterna var att skriva för en annan publik och att skala ner en omfattande text till något mindre, och till ett mindre teoretiskt resonemang.

Vilken respons har du fått från andra?
Jag har fått positiv respons! Det råder brist på yrkesdidaktiska böcker, så efterfrågan är stor – särskilt i sociala medier.

Vilka råd vill du ge lärare och skolledare?
Jag skulle vilja uppmuntra skolledare att ge yrkeslärare möjlighet att utveckla sin undervisning. Lärare i yrkesämnen måste också få en chans att hålla sig à jour inom det yrke de undervisar om och med andra sätt att tänka kring hur yrkeskunnandet kan ta form.
Till lärare skulle jag vilja säga: Ta chansen till kompetensutveckling! Och våga dela med dig av din kunskap, även i skrift!

Namn: Andreas Fejes
Utbildning: Grundskollärare med inriktning mot SO, 4–9 samt fil dr i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande.
Arbetar som: Professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet

Namn: Viveca Lindberg
Utbildning: Fil dr i pedagogik
Arbetar med: Docent i didaktik och universitetslektor på Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Arbetar även med bedömningsfrågor vid Jönköping University.

Namn: Gun-Britt Wärvik
Utbildning: Sjuksköterska, vårdlärare, fil dr i pedagogik
Arbetar med: Universitetslektor och docent i pedagogik. Studierektor för institutionens forskarutbildning.

 

Redaktörer

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik har varit redaktör tillsammans med Viveca Lindberg, docent i didaktik och koordinator för forskarskolan, och Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik.