Textsamtal & bildpromenader

Anne-Marie Körling är lärare, handledare, föreläsare och författare. Hon har varit Sveriges läsambassadör och skriver böcker om pedagogik.

Läs vår intervju med henne om Textsamtal och bildpromenader.
Hej Anne-Marie!


Vad fick dig att skriva den här boken?

Jag vill att vi ska prata om undervisning, inte om vilka eleverna är. All utveckling börjar i undervisningen, men under alldeles för lång tid har vi inte pratat undervisning.

Vad vill du ge läsaren?
Modet att förändra sin undervisning. Att se varför det kan vara svårt, hur vi kan se kollegialt på den och tillsammans bidra till varandras utveckling.

Du har besökt många skolor genom åren och sett olika typer av undervisning. Vilka tecken på god undervisning ser du?
Interaktion runt ett innehåll, där man för samtal om innehållet i undervisningen istället för att prata om eleverna och deras problem. Undervisning är något dynamiskt och utvecklingsbart – det handlar inte om att stå i en kateder och mässa, utan om att visa, ge modeller och vara tydlig med det innehåll man undervisar kring och genom.

Vad fastnar lärare ofta i?
Alltför långa beskrivningar av vad vi ska göra idag och av syftet med lektionen, vilket gör att man inte kommer igång. Och prat om elevernas tillkortakommanden – omsorg och vilja finns, men inte redskap att förändra och då tar man till förklaringsmodeller utanför skolan.

Vilka frågor om undervisning får du ofta av lärare? Vad svarar du?
Ofta handlar frågorna om ett specifikt problem, om hur man ska undervisa en elev som aldrig gör det den ska.

Då handlar det om värdegrund, den är daglig och alltid bärande. Jag skulle vilja ha fler frågor om hur vi utvecklar undervisningen så att den blir mer allsidig och inkluderande. Vad händer om vi ändrar på vissa saker i undervisningen innan vi pratar om eleverna?

Ett kapitel handlar om ordning och reda. Hur tänker du kring det?
Ordningen kommer när man börjar undervisa. Man kan inte invänta ordningen för då blir det en oorganiserad undervisning som skapar mellanrum, som eleverna fyller med annat.

Vad innebär ditt begrepp ”pedagogisk ordning”?
Ingen lärare eller elev vill ha oordning, men ett tyst klassrum är inte målet. Det viktigaste är att eleverna sysselsätter sig med innehållet i undervisningen och när de gör det uppstår färre ordningsproblem.

”Att välja innehållet istället för tillrättavisandet”. Hur gör man det?
Många lärare blir provocerade när jag pratar om att inte tillrättavisa. Det är enklare att säga till och förvänta sig att ordning kommer med det. Men ordning skapas över tid och genom att eleverna får utbildning i vad man får göra i klassrummet – att man får diskutera med en kamrat eller hämta en kartbok – och hur man gör det. Man kan också involvera eleverna genom att ställa frågan ”Hur ska vi göra för att vända det här med sen ankomst?”. Det handlar inte om att ignorera problemen, utan om att göra annorlunda.

Ett typexempel är ju mobiltelefoner som erbjuder ett konkurrerande innehåll – vad göra?
Man kan använda mobilen i vissa specifika moment i undervisningen och utbilda eleverna i hur. Ibland är vi analoga, ibland digitala. Då skapar man ett klimat där mobilen inte blir ett stort problem. Och med ett högre tempo i undervisningen minskar man väntetiden, det är den som eleverna ofta använder till annat.

Du skriver om känslornas betydelse i undervisningen, exempelvis förvåning.
Ja, i ett klassrum möter du alla slags känslor och du måste hålla för det. Det skapar stabilitet och trygghet över tid. Men vi måste också prata om våra egna känslor, så att de inte går ut över eleverna.

Jag älskar att bli förvånad, det innebär att jag upptäcker något som jag inte hade förväntat mig. Det kan förändra mitt förhållningssätt – förvåning bryter mönster!

Vad är viktigt i ett kollegialt lärande för att underhålla undervisningen?
Pedagogiska samtal. Vi har de elever vi har, men undervisningen är det vi kan dela med varandra. Det ger mig hopp att tala om undervisning, den kan vi växa igenom – och bli lärande lärare.

Namn: Anne-Marie Körling
Utbildning/yrkesbakgrund: Utbildad på Nya Zeeland och vid Stockholms universitet.
Arbetar som: Grundskollärare, författare och läsambassadör.
Tidigare utgiven på Lärarförlaget: Läraren inom mig – pedagogiska berättelser.
Familj: Tre barn och barnbarn.
Intressen: Litteratur, foto, pedagogik och psykologi.
Vad ger dig energi: När en elev får upp ögonen för något!
Senast lästa bok: Blodsbunden av Augustin Erba.
Kuriosa: Har tillsammans med 20 innovativa lärare från hela världen fått träffa Bill Gates.

Författare av bl a Textsamtal och bildpromenader

Anne-Marie Körling är lärare, handledare och författare. 2015 blev hon utsedd till Sveriges läsambassadör.