Undervisningen mellan oss – pedagogiska utmaningar

Anne-Marie Körling

”Vi behöver tala om undervisningen. Den har under lång tid fått stå i skymundan för allt det andra. Undervisningen är själva kärnan i skolans verksamhet.”

Denna bok trycks som print-on-demand, trycks alltså vid beställning och kan därför ha upp till 3 veckor leveranstid.

Lärarförlagets pris: 240 kr

Undersökande undervisning

”Vi behöver tala om undervisningen. Den har under lång tid fått stå i skymundan för allt det andra. Vi ska genomföra undervisning så att det ger resultat. Vi ska vara i undervisning, nyfikna och undersökande, för det är där vi möts…Undervisningen är själva kärnan i skolans verksamhet.”

Så skriver Anne-Marie Körling i boken Undervisningen mellan oss. Hon är lärare, handledare, föreläsare och författare. Här bygger hon vidare på sina tankegångar från boken Läraren inom mig och vänder blicken mot undervisningen och hur den kan utvecklas.

”En annan slags ordning och reda”

RECENSION

Anne-Marie Körling är prisbelönt svensklärare, författare och handledare med en lång erfarenhet av undervisning.

I den här boken, skriven för yrkesverksamma lärare, vill hon diskutera just pedagogik och hur den kan utvecklas i verksamheten. Lärarens roll är mångfacetterad, men i debatten kan det kunskapsförmedlande uppdraget tyckas sekundärt när det inte borde vara så.

En stor del av texten handlar om de frågor som läraren ställer sig i sitt utvecklings- och planeringsarbete. Den reflekterande praktiken är viktig för framgång i sammanhanget liksom den är för många andra yrkesgrupper. Den duglige läraren har ett batteri av metoder att ösa ur liksom olika förhållningssätt till eleverna beroende på situation och på den aktuella målsättningen. Lika mycket behöver man fundera kring vad och hur vi ska fråga eleverna under en lektion. Hur anpassar vi röstläge och rörelsemönster för att nå målen?

Svenskan är lättförståelig för målgruppen, och boken torde vara av intresse för densamma.

Linus Björk
Lektör BTJ

BTJ-häftet nr 5, 2016

RECENSION
I Körlings klassrum lyfts positiva exempel upp: hur elever kan öppna en dörr utan att störa eller hur elever själva påverkar ljudvolymen i ett klassrum vid gruppdiskussioner. Hela kapitlet ”En annan slags ordning och reda” är fullständigt klockrent. Jag önskar att denna bok hade funnits att läsa på lärarutbildningen.

Simon Ceder
Pedagogiska magasinet

Boken är skriven på enkelt vardagsnära språk, av den erfarna pedagogen som iakttar, noterar och analyserar det hon ser utan att tyngas av vetenskapens teoribyggnad.

Eva-Stina Sundén
Skolledarna.se

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi behöver tala om undervisningen.
Anne-Marie Körling är lärare, handledare, föreläsare och författare. Hon har varit Sveriges läsambassadör och skriver böcker om pedagogik.

På Lärarförlaget har hon gett ut Läraren inom mig, Undervisningen mellan oss samt Textsamtal & bildpromenader.

Mer om Anne-Marie Körling finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Undervisningen mellan oss

Titel Undervisningen mellan oss - pedagogiska utmaningar
Författare Anne-Marie Körling
Utgiven 2015
ISBN 9789188149596

Mer av Anne-Marie Körling