Språkutveckling på gång!

Ann Nordberg

Barnspråksforskaren Ann Nordberg är aktuell med en ny viktig, kortfattad och lättläst bok som är skriven för att ge dina språkliga möten med barn ännu mer kraft och energi. 

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: Mycket bra!
BTJ-häftet 14, 2023

 

Lärarförlagets pris: 240 kr

Möten som får barns språk att växa

Det är i samspelet mellan oss som språket utvecklas, som orden erövras och språkförståelsen tar form. Därför har våra språkliga möten i skolan stor betydelse för utvecklingen av språket, kommunikationen och det fortsatta lärandet. Men språket är också en avgörande faktor för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle.  

Barnspråksforskaren Ann Nordberg ger dig i den här boken enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Boken är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen.  För i mötet med barn finns många möjligheter att få barns språk att växa. Boken hjälper dig att reflektera över hur du agerar i samspelet med barnen och hur du kan utveckla sätten som du redan använder för att stötta barns språk. 

Boken riktar sig till dig som arbetar med barn i åldern 0–9 år. 

Den här boken passar bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer om bokcirkeln här>>

Så här tycker våra läsare om boken Spåkutveckling på gång!

Boken handlar om att arbeta språkfrämjande, där fokus riktas mot den sociala miljön.

"Det är i den sociala miljön vi som pedagoger behöver vända blicken mot oss själva för att reflektera över hur vi på olika sätt samspelar med barnen genom att använda en variation av språkstödjande verktyg där bland annat ord, bild, kroppsspråk, mimik och tecken bör agera som en språkstödjande helhet. Boken som är lättläst och instruktiv ger konkreta förslag till hur du som pedagog kan arbeta språkfrämjande samtidigt som du får veta varför metoderna är framgångsrika då de har grund i robust och aktuell språkforskning.

Ann Nordberg lyfter i bokens inledning och slut vikten av att vara en nyfiken och medagerande pedagog som tror på och finner värde i att möta barnen i samtal i det som barnen visar nyfikenhet för. Genom att få ta del av och vara del i ett samtal blir barnen sedda vilket genererar självkänsla som i sin tur ger förutsättningar för ett lärande."

Christina Rickman, Specialpedagog och förskollärare

Boken är lättläst och ger flertalet konkreta didaktiska exempel på arbete i klassrum och i skolmiljö

Boken är lättfattlig och kortfattad med inledande kapitel som mycket övergripande går igenom delar av språkutvecklingen hos mindre barn, såsom språkutvecklingstrappan, men främsta fokus är vuxnas inverkan på barns språkutveckling. Upplägget utgår ifrån tre språkstödjande områden; det sociala, det didaktiska och det fysiska. Varje område utvecklas i egna kapitel med tydliga exempel på hur den vuxne kan stötta och uppmuntra barnet till att utvidga och utveckla sitt språk.

Nordberg riktar sig till främst till pedagoger och övrig personal på fritidshem, förskola och lågstadium, men även föräldrar som är intresserade av språkutveckling i hemmet. Boken är lättläst och ger flertalet konkreta didaktiska exempel på arbete i klassrum och i skolmiljö samt har återkommande reflektionsfrågor som gör att den passar till exempelvis en bokcirkel i kollegiet eller som inspiration för skolhälsans kvalitetsutvecklande arbete. Betyg: Mycket bra

Elin Forsgren, lektör
Läs hela recensionen i BTJ-häftet nr 14, 2023

Trots den teoretiska grund som boken bygger på är den väldigt lättläst

Nordberg utgår i boken från en modell som utarbetats av ett engelskt forskarteam. De har gjort en omfattande genomgång av ett antal forskningsstudier och kommit fram till att det är tre stora områden som är viktiga för vuxna att fokusera på och använda sig av för att främja barns språkutveckling. Dessa tre områden kallas för de sociala, didaktiska och fysiska språkstödjande dimensionerna. Alla tre dimensionerna behövs om vuxna ska skapa, som Nordberg uttrycker det, en språkstödjande miljö.

Till de tre kapitel som tar upp de tre dimensionerna finns det i slutet av varje kapitel flera frågor, de tycker jag bokens stora tillgång. Att använda dem som diskussionsunderlag i arbetslagen eller i andra konstellationer om man vill utveckla sitt språkutvecklande arbetssätt tror jag kan vara väldigt givande. Trots den teoretiska grund som boken bygger på är den väldigt lättläst vilket är positivt.

Gunilla Eriksson Bergström
Pedagog Örebro. Läs recensionen i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Det är möjligt att upptäcka, utöka, utveckla och strukturera vårt språkstödjande förhållningssätt på en rad olika sätt tillsammans med barnen i vardagen.

Ann Nordberg, är docent i pedagogiskt arbete och legitimerad logoped. Hon är verksam vid Göteborgs universitet.

Försök vara en berättande förebild, inte en förhörsledare

Det rådet ger Ann Nordberg i en intervju som är gjord av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. 
Intervjun avslutas med frågan: Varför är det viktigt att stödja barns språkutveckling?
- Samstämmig forskning visar att ju större ordförråd barnen erövrar desto bättre skolresultat kan de nå. För språk är nyckeln till allt lärande. Börjar vi tidigt och ger barnen en rik språklig miljö så ökar vi deras chanser till ett gott liv, säger Ann. Läs hela intervjun här>>

Om Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning

Titel Språkutveckling pågår! Möten som får barns språk att växa.
Författare Ann Nordberg
Utgiven 2023
ISBN 9789188149848