Slöjd i en digital skola

Martina Rylander Lundström (redaktör)

Här ryms inspiration, diskussioner och exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i slöjdsalen: interaktiva brädspel, lysande kläder och larmande fågelholkar med mera. 

En antologi där lärare och forskare bidrar med olika perspektiv på slöjden i en digital skola.

Lärarförlagets pris: 335 kr

När slöjden får en digital skjuts

All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid och skapa sig en förståelse för vad det innebär att vara medborgare i dagens samhälle.

Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv legitimerad lärare i slöjd och svenska, har samlat lärare och forskare för att i nio kapitel ge olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs – och kan berikas – av den pågående digitaliseringen.

Boken innehåller flera inspirerande exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i undervisningen. Eller vad sägs om interaktiva brädspel, kläder som lyser eller fågelholkar som larmar när äggen har kläckts? Men boken fördjupar också diskussionen om ämnets roll i dagens skola – och i framtidens.

Bokens författare

Eva Söderberg, lärare i slöjd och svenska
Agneta Hedenström, rektor & Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem
Linda Mannila, doktor i datavetenskap
Susanne Tobiasson, pedagog i slöjd, bild och IKT
Owe Nordenberg, lärare i slöjd och musik
Anneli Skiöld, slöjdlärare
Martina Rylander Lundström, lärare i slöjd och svenska
Marcus Samuelsson, slöjdlärare och forskare
Carl Heath, senior forskare vid RISE

"Inspirerande exempel på hur digitala verktyg kan användas i undervisningen"

RECENSION
All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid och skapa sig en förståelse för vad det innebär att vara medborgare i dagens samhälle.

Boken innehåller flera inspirerande exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i undervisningen. Eller vad sägs om interaktiva brädspel, kläder som lyser eller fågelholkar som larmar när äggen har kläckts? Men boken fördjupar också diskussionen om ämnets roll i dagens skola – och i framtidens.

Hoppas att du som finner skolutveckling och slöjd intressant läser boken. Jag upplevde den som mycket givande!

Jenny Appelvik
Slöjdlärare på Lackarebäcksskolan, årskurs 3-6
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid
Martina Rylander Lundström är legitimerad lärare i slöjd och svenska. Hon är redaktör för antologin Slöjd i en digital skola.

Mer om Martina Rylander Lundström finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Slöjd i en digital skola

Titel Slöjd i en digital skola
Redaktör Martina Rylander Lundström (red)
Utgiven 2017
ISBN 9789188149190