Skrivdidaktik i alla ämnen

Anne Håland

För att lära sig ett ämne, behöver man lära sig ämnesspråket och ämnets skrivsätt.

Anne Håland, lärarutbildare och läs- och skrivutvecklare i Norge, visar hur lärare kan stötta skrivandet i olika ämnen och årskurser.

Översättning Annika Claesdotter.

Lärarförlagets pris: 285 kr

Att skriva i ett ämne

Ska du lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. Den här boken visar hur lärare kan använda olika typer av stöttning för skrivundervisning i olika ämnen. Några är iscensättning av kommunikationssituationen, modelltexter och skrivramar.

Här finns goda exempel från alla årskurser i grundskolan – både elevtexter och undervisningsupplägg. 
 

"En lättläst och mycket användbar bok med många exempel och illustrationer."

RECENSION
Anne Håland är lektor på Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger. Målet med Skrivdidaktik i alla ämnen är att visa på olika typer av stöd för att kunna ge en varierad och god skrivundervisning i de olika SO- och NO-ämnena. I den svenska läroplanen ställs idag höga krav på genrekunskap i alla ämnen, varför boken känns högst aktuell även för svenska förhållanden.

Första kapitlet ger övergripande principer medan övriga kapitel handlar om olika typer av skrivstöd som iscensättning av undervisningen, modelltexter, skrivramar, ämnesspecifika språkkunskaper, samtal, bedömning och processkrivande. Sista kapitlet är en sammanfattning av hela boken.

Boken innehåller många förklarande tabeller och figurer, undervisningsupplägg samt belysande elevexempel från olika årskurser i grundskolan.
Helhetsbetyg: 4.

Marianne Petrén
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 7, 2020

RECENSION
Boken är fylld med olika exempel på hur man kan undervisa och få elever att producera texter i alla ämnen. Textskrivning i skolan kommer aldrig bli som i det verkliga livet men vår uppgift är att försöka få skrivundervisningen så verklighetstrogen som möjligt när vi förbereder våra elever för en framtid efter skolan. Boken är full med inspiration till lärare som resulterar i att man genast vill testa och pröva på sina elever.

... Den här boken kommer användas under lång tid framåt av mig i mitt dagliga arbete.

Tina Honnér
Grundlärare F-3, Östergårdsskolan i Kållered
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här>>

Skrivdidaktik i alla ämnen är en relevant och lättläst bok. Den förklarar på ett enkelt sätt för den som inte är lärare i svenska hur skrivundervisningen kan stöttas upp för att fokusera på vad, hur och varför.

Annika Sjödahl
leg lärare i sv och eng, åk 3-9, gy
Enköping

RECENSION
Ska du lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. Vad har respektive ämne för skrivkultur? En pedagog behöver hela tiden fråga sig vad syftet är med den skrivna texten i ämnet som man undervisar i. Vad vill jag få ut av detta?

Skrivdidaktik i alla ämnen kan användas som en handbok i vilka skrivstrategier man kan behöva känna igen och lära sig i de olika ämnena. Författaren ger exempel på olika modeller som ger en väg in i skrivandet.

En lättläst och mycket användbar bok med många exempel och illustrationer.

Anneli Nilsson
speciallärare Åby och Ör skola, år 1-6
PEDAGOG VÄXJÖ
Läs recensionen i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Goda exempel från alla årskurser.
Anne Håland är universitetslektor vid Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger i Norge. 

Mer om Anne Håland finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Skrivdidaktik i alla ämnen

Titel Skrivdidaktik i alla ämnen
Författare Anne Håland
Översättare Annika Claesdotter
Utgiven 2020
ISBN 9789188149435