Skrivdidaktik i alla ämnen

Anne Håland

För att lära sig ett ämne, behöver man lära sig ämnesspråket och ämnets skrivsätt.

Anne Håland, lärarutbildare och läs- och skrivutvecklare i Norge, har utifrån forskning undersökt hur lärare kan stötta och utveckla elevernas skrivande. I den här boken presenterar hon hur man lyckas med det i olika ämnen och i olika årskurser. 

En av våra läsare sammanfattar boken så här: "Skrivdidaktik i alla ämnen är en relevant och lättläst bok. Den förklarar på ett enkelt sätt för den som inte är lärare i svenska hur skrivundervisningen kan stöttas upp för att fokusera på vad, hur och varför."


Översättning Annika Claesdotter.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Så stöttar du eleverna att skriva på olika sätt i olika ämnen

Ska du lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. NO-ämnen har sina skrivsätt, språkämnen andra. Det gör att lärare behöver undervisa eleverna i olika sätt att formulera sig.

Skrivdidaktiken har också utvecklats i linje med ny forskning. I den här boken presenterar lärarutbildaren Anne Håland en rad exempel på hur lärare kan använda olika typer av stöttning för skrivundervisning i olika ämnen och årskurser. Några är iscensättning av kommunikationssituationen, modelltexter och skrivramar. 

För att få mer information om bokens upplägg och innehåll så klicka på knappen Läs ett smakprov ovan.

Så här tycker våra läsare om Skrivdidaktik:

En lättläst och mycket användbar bok med många exempel och illustrationer.

Ska du lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. Vad har respektive ämne för skrivkultur? En pedagog behöver hela tiden fråga sig vad syftet är med den skrivna texten i ämnet som man undervisar i. Vad vill jag få ut av detta?

Skrivdidaktik i alla ämnen kan användas som en handbok i vilka skrivstrategier man kan behöva känna igen och lära sig i de olika ämnena. Författaren ger exempel på olika modeller som ger en väg in i skrivandet. 

Anneli Nilsson
speciallärare Åby och Ör skola, år 1-6
PEDAGOG VÄXJÖ
Läs recensionen i sin helhet här >>

Den här boken kommer användas under lång tid framåt av mig i mitt dagliga arbete

Boken är fylld med olika exempel på hur man kan undervisa och få elever att producera texter i alla ämnen. Textskrivning i skolan kommer aldrig bli som i det verkliga livet men vår uppgift är att försöka få skrivundervisningen så verklighetstrogen som möjligt när vi förbereder våra elever för en framtid efter skolan. Boken är full med inspiration till lärare som resulterar i att man genast vill testa och pröva på sina elever.

... Den här boken kommer användas under lång tid framåt av mig i mitt dagliga arbete.

Tina Honnér
Grundlärare F-3, Östergårdsskolan i Kållered
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här >>

En relevant och lättläst bok

Skrivdidaktik i alla ämnen är en relevant och lättläst bok. Den förklarar på ett enkelt sätt för den som inte är lärare i svenska hur skrivundervisningen kan stöttas upp för att fokusera på vad, hur och varför.

Annika Sjödahl
leg lärare i sv och eng, åk 3-9, gy
Enköping

Boken känns högst aktuell även för svenska förhållanden - helhetsbetyg 4

Anne Håland är lektor på Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger. Målet med Skrivdidaktik i alla ämnen är att visa på olika typer av stöd för att kunna ge en varierad och god skrivundervisning i de olika SO- och NO-ämnena. I den svenska läroplanen ställs idag höga krav på genrekunskap i alla ämnen, varför boken känns högst aktuell även för svenska förhållanden.

Första kapitlet ger övergripande principer medan övriga kapitel handlar om olika typer av skrivstöd som iscensättning av undervisningen, modelltexter, skrivramar, ämnesspecifika språkkunskaper, samtal, bedömning och processkrivande. Sista kapitlet är en sammanfattning av hela boken.

Boken innehåller många förklarande tabeller och figurer, undervisningsupplägg samt belysande elevexempel från olika årskurser i grundskolan.
Helhetsbetyg: 4.

Marianne Petrén
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 7, 2020

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

För att veta hur vi ska stötta skrivandet i ämnen måste vi veta vad som kännetecknar enskilda ämnens läs- och skrivpraktiker.
Anne Håland är universitetslektor vid Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger i Norge. 

Mer om Anne Håland finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Skrivdidaktik i alla ämnen

Titel Skrivdidaktik i alla ämnen
Författare Anne Håland
Översättare Annika Claesdotter
Utgiven 2020
ISBN 9789188149435