Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg

Joakim Landahl

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som arbetade för att förbättra lärarkårens villkor. Men han var också ecklesiastikministern som genomdrev den omstridda stavningsreformen.

Som komplement till biografin, finns också Bergs skrift Folkskolan såsom bottenskola från 1883, utgiven som faksimil.

Lärarförlagets pris: 275 kr

Lärarkårens nestor

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF). Han var läromedelsförfattare och tidningsman och han engagerade sig politiskt och blev liberal riksdagsman. I två perioder i början av 1900-talet var han ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor.

Redan som 32-åring fick han sitt offentliga genombrott som skoldebattör när han publicerade skriften Folkskolan såsom bottenskola. Hans tankar om en sammanhållen skola var kontroversiella i samtiden men kom i stora drag att bilda grunden för den gemensamma grundskola som förverkligades ett halvsekel efter hans död.

I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, hans liv och gärning. Den tecknar också bilden av en tidsepok när Sverige förvandlades från ett utpräglat bondesamhälle till ett modernt industriland.

En mycket gedigen och välskriven studie

RECENSION
Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de stora profilerna i svensk skolhistoria. Han var folkskollärare, tidningsman, fackföreningsman, debattör, läromedelsförfattare, politiker, riksdagsman, ecklesiastikminister m.m. Författaren Joakim Landahl, som är docent i pedagogik, gör här en verklig djupdykning i Fridtjuv Bergs liv. Det har inte gjorts sedan 1960-talet. Det är en helhetsstudie i hans tänkande och verksamhet, där grundfrågan är hur han lyckades förena det politiska och det pedagogiska. Eftersom han var aktiv på så många fronter blir biografin en studie av en hel samhällsepok. Studien är upplagd tematiskt efter frågeområden. Ett par av frågorna är – tyvärr – fortfarande lika aktuella: frågan om social rättvisa och frågan om läraryrkets professionalisering. Det är en mycket gedigen och välskriven studie som bygger på ett omfattande material, framför allt brevmaterial. Omfattningen är både en styrka och en svaghet. Framställningen är grundlig, men det är lätt att gå in i många detaljer i det stora underlagsmaterialet.


Martin Järnek
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 12, 2016

RECENSION
En mycket vacker och välproducerad bok om Fridtjuv Berg …
496 välskrivna, fullpackade och spännande sidor om vår kanske allra främsta skolmänniska någonsin. Här kan vi alla som arbetar i och med skolan lära oss en hel del. Boken borde vara obligatorisk vid alla lärarutbildningar – och inom utbildningsutskottet.
… Landahls mycket gedigna och lärda skildringar av Fridtjuv Bergs arbete …

Tomas Krokmark
Föreningen Svensk undervisningshistoria//Tidsskriften Vägval i skolans historia

Läs recensionen i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

En av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia.
Joakim Landahl är lektor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Om Politik & pedagogik

Titel Politik & pedagogik - en biografi över Fridtjuv Berg
Författare Joakim Landahl
Utgiven 2016
ISBN 9789188149053