Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund

Lena Lindblad Petersen & Gunilla Pettersson Berggren

Ta del av Sjöstadsskolans arbete med undervisningsutveckling! 
 
”Ett gediget bidrag till brobygget mellan forskning och skola. Det är en bok om hur en skola kan byggas på vetenskaplig grund, det vill säga hur / ... / undervisningen kan sättas under lupp tillsammans i ett kollegium."
 
Tuula Maunula

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 4 - Mycket bra!
BTJ-häftet nr 7, 2021

Lärarförlagets pris: 295 kr

Learning Study – undervisning på vetenskaplig grund

Hur kan lärare systematiskt utveckla undervisningen tillsammans? Och hur kan skolledningen möjliggöra en sådan lärardriven skolutveckling?

På Sjöstadsskolan i Stockholm har lärarna sedan starten 2006 arbetat med att förbättra undervisningen. Med ett kollegialt arbete och en vetenskaplig arbetsmodell identifieras moment som är svåra för eleverna att förstå och för lärarna att undervisa om – och undervisningen görs tillgänglig för fler elever.

Här berättar en rektor och en förstelärare hur man har byggt en organisation där kollegor i olika årskurser intresserar sig för varandras undervisning, ämnen och elevresultat. 

I samarbete med forskare från Stockholms universitet har man också gjort forskning och utveckling till en naturlig del i skolans vardag. Skolan har hyllats av Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse för att vara en lärande organisation. Lärarna har även deltagit i internationella konferenser och publicerat artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Ett motsvarande arbete sedan har senare startat på flera skolor i Järvaområdet i norra Stockholm.

Med boken vill författarna inspirera rektorer, förstelärare och andra med intresse för skolutveckling till ett kollegialt arbete som utvecklar undervisningen på djupet och som skapar en utbildning på vetenskaplig grund.

 

Att leda lärardriven skolutveckling

Författarna intervjuades på Bokmässan 2021.
Se och lyssna till hela intervjun på UR Samtiden genom att klicka här

"En mycket angelägen och viktig bok"

RECENSION
Lärardriven skolutveckling är en mycket angelägen och viktig bok som bör finnas hos rektorer, förstelärare, specialpedagoger och lärare som har intresse av att arbeta med förbättringsprocesser med bas i de egna behoven på skolan.
Helhetsbetyg: 4.

Katharina Jacobsson
Lektör, BTJ


ur BTJ-häftet nr 7, 2021

 

RECENSION
Denna bok är ett gediget bidrag till brobygget mellan forskning och skola. Det är en bok om hur en skola kan byggas på vetenskaplig grund, det vill säga hur en skolas viktigaste verksamhet – undervisningen – kan sättas under lupp tillsammans i ett kollegium. 

Boken är skriven av en lärare och en rektor, som på vägen har skaffat sig fler akademiska meriter, men aldrig förlorat skolperspektivet på utveckling.

Tuula Maunula
Undervisande lektor på Rinkebyskolan och forskare vid Göteborgs universitet

RECENSION
I boken ges flera övertygande argument för att det går att utveckla skolans verksamhet så att tid och resurser kan kanaliseras mot ett systematiskt utvecklingsarbete. Här exemplifieras Sjöstadsskolans envetna arbete med att utveckla undervisningen med hjälp av learning study.

Dessa två budskap – Sjöstadsskolans tillblivelse som en FoU-skola och undervisningens utveckling med hjälp av learning study – tror jag att kan inspirera andra skolor, skolledare, lärare till en lärardriven skolutveckling där elevernas kunskapsutveckling sätts i främsta rum.

Inger Eriksson
Professor 
Stockholms universitet

Detta är en bok som är klart läsvärd för alla pedagogiska ledare, såväl rektorer som lärare. Men också för förvaltningsledning och skolpolitiker som menar allvar med att de vill se skolutveckling på solid grund i linje med skollagens ” Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

Björn Hareland, skolledaransvarig ombudsman
LÄRARFÖRBUNDET

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Gör undervisningen tillgänglig för fler elever.

Lena Lindblad Petersen har varit rektor under många år. Efter sin tid på Sjöstadsskolan blev hon projektledare för skolutveckling i Järvaområdet i Stockholm. Därefter har hon återigen arbetat som rektor på olika skolor inom Stockholms stad.

Gunilla Pettersson Berggren är lågstadielärare och förstelärare med ansvar för forsknings- och utvecklingsarbete på Sjöstadsskolan. 

Mer om Lena Lindblad Petersen och Gunilla Pettersson Berggren finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Lärardriven skolutveckling

Titel Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund
Författare Lena Lindblad Petersen & Gunilla Pettersson Berggren
Utgiven 2021
ISBN 9789188149510