Koppla bort autopiloten – normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning

Emelie Bardon

Är dans en tjejgrej eller dansar killar egentligen bättre än tjejer? Hur många kön finns det? Vad är våld? Hur viktigt är det att vara snygg?

Emelie Bardon gör upp med begränsande ideal och visar tydligt hur man kan arbeta inkluderande. Exemplen är från dansundervisning, men boken är angelägen för alla lärare.

Lärarförlagets pris: 95 kr

Intressant för alla lärare – inte minst inom de estetiska och praktiska ämnena

Varför dansar killar och tjejer på olika sätt? Är dans en tjejgrej eller dansar killar egentligen bättre än tjejer? Hur många kön finns det? Vad är våld? Hur viktigt är det att vara snygg? Dansundervisning sker ofta genom auktoritär härmpedagogik eller oreflekterad improvisation, men vilka andra alternativ finns?

Emelie Bardon beskriver danssalen som ett koncentrat av samhället, där normer och strukturer som finns överallt renodlas och förstärks. I en kompromisslös ton gör hon upp med föreställningar och ideal kring dans och kön. Hon ger också förslag på hur dansundervisning med hjälp av normkritisk pedagogik kan göras demokratisk, inkluderande och utvecklande för alla.

Koppla bort autopiloten vänder sig i första hand till alla som undervisar i dans, men är intressant för alla lärare som möter elever – inte minst inom de estetiska och praktiska ämnena.

"En högkvalitativ bok för alla lärare!"

RECENSION
Normkritisk pedagogik handlar om att ifrågasätta det som tas för givet och att aktivt tänka och göra medvetna val i en undervisningssituation. I boken Koppla bort autopiloten. Normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning använder Emelie Bardon danssalen som utgångspunkt för att beskriva de strukturer som vanligtvis styr maktordning i samhället. Detta upplägg tydliggör strukturerna och hjälper till att förstå hur danslärare kan bidra till en förändring i arbetet genom reflektion och medvetenhet. En förändring som i sin tur kan påverka ute i samhället.

I åtta kapitel problematiseras och diskuteras genus, normkritik och undervisning på ett mycket konkret sätt samtidigt som innehållet har en fond mot aktuell forskning inom nämnda områden, vilket är en styrka i boken. De olika avsnitten är intressanta på sitt sätt, och värt att nämna är kapitlet som heter ”Vara fin eller lida pin”, vilket diskuterar de ideal som förekommer bland dansare. En högkvalitativ bok för alla lärare!

Katharina Jacobsson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 10, 2017

RECENSION
Med uppmaningen att »koppla bort autopiloten« utmanar Bardon dansundervisare att ifrågasätta det vi gör av gammal vana och i stället göra aktiva val. Det blir därmed tydligt att vi som arbetar med undervisning inte bara har rättigheten att ifrågasätta, utan också skyldigheten. Men hur ska det gå till då?

Det uppstår plötsligt ett glapp mellan all den expertkunskap inom dansämnet jag som dansundervisare besitter och hur jag ska förmedla den till eleverna. Jag inser att det är lika viktigt att skapa ett undervisningsklimat som är kreativt och tillåtande som att undervisa i specifik teknik och uttryck inom en viss genre, om inte viktigare.

Emelie Bardon delar med sig av sina tre regler som gäller för alla som äntrar danssalen; 1. Var modig. 2. Var stolt. 3. Var schysst. Den här boken är ett angeläget bidrag till att utveckla undervisningen framför allt inom estetiska ämnen. Den påminner oss om att undervisaren har det största ansvaret för relationen till eleverna och att undervisa därmed är ett ansvarsfullt ledarskap. Den här boken är välbehövlig och efterlängtad!

Gia Schager, danspedagog
Tidningen Uttryck nr 6 2017

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Det är lika viktigt att skapa ett undervisningsklimat som är kreativt och tillåtande som att undervisa i specifik teknik...
Emelie Bardon är danslärare, teatervetare och krönikör och har intresserat sig för genusfrågor och normbrytande sedan barnsben.

Om Koppla bort autopiloten

Titel Koppla bort autopiloten – normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning​
Författare Emelie Bardon
Utgiven 2017
ISBN 9789188149169