Fritidshemmets och skolans relationsarbete

Anna-Carin Bredmar och Johan Lungström

Hur kan vi ta relationsarbetet i fritidshem och skola till nästa nivå?

I Fritidshemmets och skolans relationsarbete – grunden för lärande får du berättelser från en fritidshemslärares skolvardag samt olika verktyg och modeller för hur trygga och hållbara relationer kan utvecklas.

NYHET I OKTOBER
Förhandsbokas nu!

Lärarförlagets pris: 295 kr

Jag vet att vi lärare absolut anser att relationen till eleverna har avgörande och genomgripande betydelse för elevernas skolgång, deras mående och lärande. Detta alldeles oavsett vilken roll man har på skolan, men vi har förtvivlat svårt att sätta ord på det.

Johan Lungström

Med relationsarbete som grund

Det är många faktorer som påverkar elevernas lärande i skolan, och goda relationer är en av de grundläggande. När det gäller att bygga trygga och hållbara relationer har fritidshemmet stor kunskap. En kunskap som vi behöver värna om och ge utrymme för att utveckla vidare - både i fritidshemmet och i skolan.   

Men hur utvecklar man ett relationsarbete? Det är en fråga som fritidshemslärare Johan Lungström och forskaren Anna-Carin Bredmar tar sig an i boken. Med hjälp av berättelser, olika verktyg och modeller varvar de fritidshemslärarens och forskarens perspektiv i strävan efter att ge oss nya insikter och kunskap för att ta relationsarbetet till nästa nivå. 

Boken sätter ljuset på det viktiga mötet mellan elev och vuxen som sker under skoldagen, inte minst i mellanrummen – stunderna mellan dagens olika planerade aktiviteter. 

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Johan Lungström är fritidshemslärare.  Han har lång yrkeserfarenhet från fritidshemmet och erfarenhet av grundskolans samtliga stadier.  Anna-Carin Bredmar började som lågstadielärare och arbetar som lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 

”Relationer är superviktigt”, skulle man generellt och lite slappt beskriva den något grunda hållning som råder bland oss. Jag förstår att det blir så. Det är fullt upp med annat, och kanske har vi som yrkesgrupp inte så stor kännedom om konkret teori eller mätbar forskning att luta oss emot.

Om Fritidshemmets och skolans relationsarbete

Titel Fritidshemmets och skolans relationsarbete
Författare Anna-Carin Bredmar och Johan Lungström
Utgiven 2023
ISBN 9789188149817