Föra tanken vidare

Ulla Wiklund

Det här är en bok om reflektionens betydelse för lärande och utveckling.

Den handlar om hur du kan utveckla ett förhållningssätt i undervisningen så att eleverna blir mer delaktiga, samtidigt som dina egna möjligheter att vara en medveten och reflekterande lärare förstärks.

Ulla Wiklund beskriver två metoder att använda som verktyg för att utveckla ett nytt arbetssätt i klassrummet, och du får möta flera lärare som prövat metoderna. Genom deras beskrivningar av sin egen utveckling, och elevers egna ord om sitt lärande, får du inblickar i bokens huvudtema: att reflektera mera.

Boken vänder sig främst till lärare i förskoleklass och grundskola, men kan användas i alla grupper som behöver omfatta och utveckla ny kunskap.

Denna bok trycks som print-on-demand, trycks alltså vid beställning och kan därför ha upp till 3 veckor leveranstid.

Lärarförlagets pris: 240 kr

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Ulla Wiklund är rytmiklärare, forskare samt skolutvecklare inom pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Hon har tidigare skrivit bland annat Den lydiga kreativiteten och Kulturen knackar på skolans dörr.

Om Föra tanken vidare

Titel Föra tanken vidare – Reflekterande arbetssätt i skolan
Författare Ulla Wiklund
Utgiven 2013
ISBN 9789188149602​