Att leda förändringsarbete i förskola och skola - från motstånd till möjlighet

Peter Fowelin

Att leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje ledare. En av de centrala frågorna blir därför: Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna?

En bok av Peter Fowelin, som under många år var krönikör med fokus på ledarskapslitteratur i tidningen Chef och ledarskap.

Ny, utökad och reviderad utgåva!

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 4 - Mycket bra!
Btj-häftet 7, 2024

Lärarförlagets pris: 335 kr

För att framgångsrikt leda i förändring behöver vi skapa ett klimat där medarbetare ser de positiva möjligheter som en förändring kan innebära, i stället för att fastna i ett motstånd mot förändringen.

Hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete?

Och hur organiserar vi ledning och arbetslag så att goda förutsättningar skapas för utveckling?

Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet presenterar teorier och praktiska tillvägagångssätt för dig som vill driva hållbara utvecklingsprocesser. Boken utgår från ett lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet – och kan vändas till nya möjligheter.

I den här utökade och reviderade utgåvan har författaren Peter Fowelin kompletterat med ny forskning om bland annat distribuerat ledarskap. Arbetslagsledarens centrala roll för att stärka kedjan mellan ledning och lärare betonas, och fler metoder och verktyg för att höja kvaliteten i arbetslagens arbete presenteras. Boken visar också hur den nya hjärnforskningen kan hjälpa oss som ledare att arbeta fokuserat och hållbart.

Boken riktar sig till rektorer, ledningsgrupper, mellanledare, arbetslagsledare, förstelärare, elevhälsoteam och andra som deltar i lednings- och utvecklingsarbete i förskola och skola.

 

Webbinar för dig som ledare förbättringsarbete

Fredag den 14 juni, kl 11.30-12.00, har bjudit in bokens författare, Peter Fowelin, för att ställa ett par frågor om hur vi skapar förutsättningar för ett effektivt förbättrings- och utvecklingsarbete:

  • Hur vi får hela kedjan från rektor, via arbetslagsledare till lärare att hålla ihop och dra åt samma håll?
  • Hur gör vi konkret för att få en grupp att bli effektiv, både ledningsgrupp och arbetslag?
  • Hur blir vi hållbara som ledare - vad säger hjärnforskningen?

Läs mer och anmäl dig här>>

Så här säger bokens läsare:

Utmärkt ledarskapsbok!

Det är uppenbart att författaren vet vad han talar om och att det inte finns någon universell lösning på vad som händer den som leder skola eller förskola i förändring, vilket alla skolledare, i olika omfattning, gör. Med ymniga referenser till såväl svensk som internationell forskning, diskuteras olika typer av ledarskap och ledarskapets relation till ledare på andra nivåer. Idéer, förslag, metoder och erfarenheter förmedlas tydligt med ett smidigt språk. Värdet av ledarens inre självrannsakande emotionella kompass, samverkan, ödmjukhet, närvaro, lyhördhet och helhetsperspektiv betonas med sympatisk emfas utan att helt drunkna i modeuttrycket "distribuerat ledarskap". Fowelin väjer inte för svåra frågor, men förmedlar tillförsikt och tro på att det mesta, också hos ledare, går att utveckla. 60 intressanta referenshänvisningar avslutar denna utmärkta ledarskapsbok.

Helhetsbetyg: 4 - Mycket bra!

Jan Hansson, lektör
Btj-häftet nr 7, 2024.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Skolledning, arbetslag, lärare - en bok om hur du får hela kedjan att fungera.

Peter Fowelin är organisationskonsult med en bakgrund som so-lärare, projektledare och chef. Han är också föreläsare, författare och skribent med inriktning på ledarskapsfrågor.

Om Från motstånd till möjlighet

Titel Att leda förändringsarbete i förskola och skola
Författare Peter Fowelin
Utgiven Andra utgåvan 2024
ISBN 9789188149930