Det digiloga klassrummet - extramaterial

Här hittar ni material och exempel som jag berättar om i min bok Det digiloga klassrummet. Jag fyller på sidan löpande.

Ladda ner och lycka till i klassrummet!

 

Helen Larsson
Lärare och författare

Kapitel 3

Min undersökning 1 och 2

Ladda ner materialet till höger, under kapitel 3.

Kapitel 4

Ordbild

När vi för samtal om veckans kapitel i läsläran, använder jag alltid en samtalskarta för ord och begrepp som förekommer i kapitlet. När veckans ordbilder presenteras gör jag det i kombination med bildstöd och tecken. Men ordbilderna presenteras inte enbart på detta sätt. Jag repeterar dem i form av interaktiva övningar och i ordbildsfilmer.

Eleverna säger orden när de dyker upp på skärmen. Läs mer i boken på sidan 102.

Ladda ner exempel till höger, under kapitel 4. 

Interaktiv berättelse

Med en interaktiv berättelse kan du arbeta med digitalt berättande där eleverna får vara delaktiga i hur berättelsen fortgår och slutar. Det är ett spelinspirerat arbetssätt. I berättelsen ställs eleverna inför olika val som görs genom att klicka på en knapp i presentationen. Läs mer i boken på sida 116.

Ladda ner exempel till höger, under kapitel 4.

Interaktivt spel matematik

Det kan låta avancerat att skapa egna interaktiva spel att använda sig av i undervisningen. Men det är egentligen relativt enkelt när man lärt sig att länka till olika sidor i en presentation. Genom länkar kan alla föremål i en presentation göras klickbara. Du kan till exempel skapa en digital spelplan där alla nummer går att klicka på. Läs mer på sidan 116 i boken

Ladda ner exempel till höger, under kapitel 4.

Länkgalleri matematik

Länkgallerier är användbara för att samla länkar som du kan tänkas behöva inom ett ämne. Det kan också vara en ovärderlig resurs för vikarier.

Genom att alltid ha ett länkgalleri öppet i alla lektioner i matematik så kan jag som lärare när som helst plocka fram nödvändiga resurser som kan tänkas komma upp i samtal inom matematiken. T ex interaktiv klocka, talrad och hundraruta. Mer om detta på sida 117 i boken.

Ladda ner exempel till höger, under kapitel 4.

 

Länkgalleri GRATTIS

Ett exempel är mitt länkgalleri med grattis-tema som jag använder då en elev fyller år. Jag har ett grattis-rum för varje årskurs. I det som används för årskurs 3 finns fem olika ballonger. Eleven som fyller år får välja en av dessa ballonger och länkas vidare till ett YouTube-klipp som innehåller en låt eller dans med födelsedagstema.

Ladda ner exempel till höger, under kapitel 4.

Begreppsburk

För att förtydliga ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som undervisningen lägger extra fokus på i olika arbetsområden kan sk begreppsburkar används. Begreppskort som sätts upp i burkarna är visualiserade med bildstöd så att alla elever ska kunna förstå och komma ihåg. Det visuella stödet stöttar inlägningen av nya begrepp.

Begreppsburken skrivs ut på färgat papper. En färg för varje ämne. Mer om begreppsburkarna hittar du i boken på sida 119.

Ladda ner mallen för burkarna till höger, under kapitel 4.

Rubrikkort faktatext djur

Färgkodning kan göras på olika sätt och med olika syften. Det kan handla om att skapa förutsättningar för kommunikation, skapa förståelse i texter eller som stöd när man arbetar med olika texttyper.

I en text som till exempel innehåller flera olika karaktärer, kan varje karaktär ges varsin färg för att eleverna enklare ska kunna följa med i och förstå berättelsens handling. 

När eleverna ska skriva faktatext, så färgkodar jag faktatextens olika delar i mina genomgångar. Läs mer om det på sida 122 i boken.

Ladda ner exempel till höger, under kapitel 4.

Stödmall faktatext djur

I det sista steget, när eleverna ska skriva egna faktatexter så använder de stödmallar och checklistor med samma färgkodning som vi använd under genomgångarna. I mallen samlar eleverna stödord för varje kategori. Eleverna använder sedan denna till att formulera meningar i sin faktatext. 

Ladda ner exempel till höger, under kapitel 4.

Kapitel 5

Trädbok i olika nivåer

Att få skapa en flikbok är ett sätt för eleverna att visa sin kunskap på. Jag brukar exempelvis göra en flikbok om träd som består av sex olika flikar. Varje flik finns i tre olika nivåer. Den första nivån är en blank sida där eleven dokumenterar genom att både måla och skriva. På nästa nivå finns det ett träd att färglägga. Därutöver får eleven skriva begrepp. Mer om detta på sida 148 i boken.

Ladda ner exempel till höger, under kapitel 5.

 

 

Helen Larsson, speciallärare och IKT-pedagog i åk 1-6:

Helen Larsson har erfarenhet från både grundskolan och den anpassade grundskolan. 

Hennes norm är olikheter, där alla tillåts vara sitt unika jag. Helen inspireras och brinner för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever genom att använda digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen. Genom detta arbetssätt som hon förespråkar, använder hon en anpassad grundpedagogik som ger färre speciallösningar för enskilda elever. Undervisningen är digilog, en härlig mix mellan både digitalt och analogt lärande!

 

Läs mer om boken Det digitala klassrummet här>>