Perspektiv på övergångar - förskola>förskoleklass>skola

Helene Lumholdt
En bok om hur vi pedagoger kan skapa så bra övergångar som möjligt för skolans yngsta barn som byter mellan olika skolformer på mindre än ett år, från förskola till förskoleklass och vidare till grundskola.

Lärarförlagets pris: 70 kr 95 kr

Att möta en ny skolform

Är förskoleklassen en bro mellan förskola och skola? Eller en isolerad ö för sexåringar? För barnen innebär den två övergångar mellan olika skolformer på mindre än ett år. Hur hanterar man det som pedagog? Hur skapas bra övergångar? Och vilken information får lämnas över mellan de olika lärargrupperna?

Möt pedagoger och skolledare, forskare, psykologer och jurister som diskuterar och berättar om villkor och förutsättningar i förskoleklassens verksamhet.

Perspektiv på övergångar vänder sig till alla som arbetar i förskola, förskoleklass och de tidiga åren i skolan samt till skolledare och lärarstudenter.

Din bok har lagts till i varukorgen

Hur skapas bra övergångar?
Bokens författare, Helene Lumholdt, är journalist och har bevakat utbildningsfrågor i många år.

Om Perspektiv på övergångar

Titel Perspektiv på övergångar
Författare Helene Lumholdt
Utgiven 2015
ISBN 9789198176230