Vi gör olika – undervisning om mångfald och demokrati i förskolan

Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander

Tillbaka till boken

Betyg 5 av 5 - Briljant!

Vi gör olika är en praktiknära bok som beskriver ett undervisningsprojekt om mångfald och demokrati i förskolan med ambitionen att göra skillnad på riktigt för barnen i deras vardag. Utgångspunkten var en önskan om att utveckla och förbättra demokrati- och värdegrundsarbetet, att utmana den egna normen. Arbetet inriktades på olikheter, på ett generellt plan, med fokus på högtider, traditioner, kultur och religion. Författarna och förskollärarna Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander delar med sig av processen genom att beskriva och reflektera över hur, vad och varför. De gör också kopplingar till forskning och till styrdokumenten.

Boken börjar med författarnas egen förståelse kring demokratiuppdraget och beskrivningar av deras teoretiska utgångspunkter. Sedan följer utförliga och konkreta beskrivningar av projektets olika teman; vi får ta del av pedagogiska planeringar med förslag på upplägg och reflektionsfrågor, erfarenheter och upptäckter och tips på vidare läsning.

Texten kompletteras med fotografier, i huvudsak från verksamheten och de olika projekten. Avslutningsvis analyseras vilka spår projektet har satt i form av lärdomar och nya kunskaper hos barn och pedagoger men också spridningseffekten till andra förskolor. Hela projektet genomsyrades av delaktighet och inflytande för barnen, det handlar om undervisning genom demokrati inte bara undervisning om demokrati.

Boken inspirerar och väcker tankar, rekommenderas varmt till alla som vill utveckla och utmana sitt eget demokratiarbete.