Varsamt & nyfiket

Alexandra Hedberg, Anna Thoresson, Ann-Christin Sollerhed, Carina Eriksson, Linda Edman Stämneryd, Maria Hedefalk, Maria Sterner, Markus Sandström, Pernilla Thor, Sara Krokström, Susanne Thulin och Åsa Lernberg. Eva Ärlemalm-Hagsér har skrivit inledningen.

Erika Wallin är författare och även bokens redaktör.

Tillbaka till boken >>

BTJ:s recension

Helhetsbetyg: 4 – Mycket bra

Vad kan hållbar utveckling i förskolan innebära? Antologin Varsamt & nyfiket ger flera perspektiv på hållbar
utveckling som utvidgar tanken om temats möjligheter och kan inspirera till varierande arbetssätt och metoder
inom området. Boken startar med en inledning och sedan följer 12 kapitel, skrivna av såväl praktiker som
forskare.

De olika avsnitten visar t.ex. på hur förskolor kan arbeta ämnesövergripande med barnens
erfarenheter och kunskaper om natur, miljö och nedskräpning, exempelvis genom att ha en haj som
utgångspunkt för ett undersökande arbetssätt för barnen. Andra avsnitt berör odlingsprojekt samt hälsa och
fysisk aktivitet. Samtliga avsnitt har referenshänvisningar till ytterligare läsning vilket är ett stort plus.

Varsamt & nyfiket är en mycket intressant och angelägen bok som visar på hur utvecklingsarbete i förskolan
kan bedrivas. Bokens styrka är att förskollärare, forskare och experter ger sin syn vilket resulterar i olika
pespektiv där både forskning och beprövad erfarenhet ges utrymme.

Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2021
Lektör Katharina Jacobsson