Utmana och stötta – undervisning i förskolan

Malin Videkorp (f. Andersson) & Therés Åkerblom (red)

BTJ:s recension

Recensionen

RECENSION
Undervisningsbegreppet har sedan 2010 funnits med i skollagen vad gäller förskolan, men fortfarande brottas många med begreppet. Vad är undervisning i förskolan? Redaktörerna konstaterar att undervisningen i förskolan finns där varje dag, men att den inte synliggörs. I antologin Utmana och stötta visar artikelförfattarna vad undervisning kan vara, samt vad pedagogiskt ledarskap innebär. Det är företrädesvis förskollärare och forskare som har bidragit med bokens innehåll, som på så sätt är föredömligt verksamhetsnära. Bokens tolv kapitel uppehåller sig vid erfarenheter från målstyrda processer i olika sammanhang. Erfarenheter och kompetenser ger en inspirerande bild av vad undervisning i förskolan kan vara och bli. Att fånga ögonblicken är en didaktisk konst, men också att planera och genomföra processer så att de blir meningsfulla. Boken, som är rikt illustrerad, inspirerar och ger många bra och användbara tips för undervisningen. Varje kapitel rymmer författarpresentationer och referenslista. Utmana och stötta vänder sig till förskollärare i verksamhet och i utbildning samt alla som är verksamma inom förskolan.

Ulf Malmqvist
Lektör, BTJ
BTJ-häftet nr 21, 2019