Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten

Tillbaka till boken>>

BTJ:s recension

Helhetsbetyg: 4 – Mycket bra

Det är under förskoleåren som språket förhoppningsvis faller på plats. Det är under de första åren som språket grundläggs. Det som kommer därefter är påbyggnad. Men förutsättningarna för denna grundläggande språkutveckling ser olika ut, beroende på många olika faktorer. Hur förskolans pedagoger kan bli de bästa språkmotorerna för barnen beskrivs utförligt och entusiastiskt i denna volym.

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten är bägge verksamma som förskollärare på en yngrebarnsavdelning. I bokens kapitel får läsaren ta del av praktiska och beprövade erfarenheter kring hur förskolan kan både stötta och utmana barnet i språkutvecklingen. Det verksamhetsnära anslaget i boken är dess styrka, men den har också en gedigen grund i forskningen. Språket och språkutvecklingen framträder i kapitel kopplade både till lek och estetiska uttryck i den så kallade hundraspråkligheten. Framför allt framhävs miljön som den tredje pedagogen. Material och det
rumsliga samt organisation hjälper barnet framåt i språkutvecklingen och författarna ger goda exempel på hur detta kan genomföras i lärmiljöerna. Boken bjuder på ett rikt bildmaterial från förskolan. I de olika kapitlen finns exempel ur olika observationer som författarna gjort i yngrebarnsgruppen.

Referenslista och bildförteckning avslutar. Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta vänder sig till personal verksam inom förskolan eller i utbildning.

Ulf Malmqvist
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 21 2021