Pedagogisk miljö i tanke och handling (reviderad)

Nina Odegard, Christian Eidevald, Agneta Wallander, Eleonor Andersson, Lina Svensson, Christina Nilsson, Bettan Lorentzson, Suzanne Axelsson, Maria Fabien, Anna Larsén, Erika Lewis, Sanna Olsson, Ann Kronberg Larsson, Pia Franzén, Fredric Gunve samt Linda Linder.

Tillbaka till boken >>

BTJ:s recension

Helhetsbetyg: 4 – Mycket bra

Linda Linder, som är förskollärare och ateljerista, har i denna antologi samlat ett stort antal pedagoger med bred kompetens och erfarenhet inom såväl skapande områden som pedagogik och metodik. Boken tar ett rejält avstamp i förskolans fysiska miljö och med Reggio Emilia-pedagogiken som grund förs olika resonemang om hur den fysiska miljön blir ”den tredje pedagogen” som inte fungerar autonomt utan är beroende av vuxna med visioner och nyfikenhet. Det är mycket verkstad, i ordets rätta bemärkelse, där barnets nyfikenhet och kreativitet är utgångspunkten till att skapa inspirerande lärmiljöer med material och funktioner som stimulerar det estetiska utforskandet. Intressanta resonemang förs om hur vår syn på barnet påverkar den miljö de vistas i och att inte bara ta tillvara barnets förutsättningar utan också ge dem nya.

I denna andra upplaga av Pedagogisk miljö i tanke och handling har tillkommit fyra nya kapitel om hur förskolan kan utveckla arbetet med den fysiska miljön utifrån ett hållbarhetsperspektiv där befintliga resurser och återbruk sätts i centrum. Det är i allra högsta grad en stimulerande inspirationsbok men också en praktisk handledning i hur ett arbetslag kan tänka och gå vidare i sitt arbete med att forma den pedagogiska miljön på förskolan.

Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2021
Lektör Ulf Mårtensson