Göra demokrati - projekterande arbetssätt med förskolans yngsta

Johanna Appelquist och Helena Marken

BTJ:s recension

Johanna Appelquist och Helena Marken är verksamma förskollärare vid en förskola i Bagarmossen. Med stöd av Ulla-Britta Bruuns stipendiefond har de skapat en förnämlig handledning i hur en kan, med ett projekterande arbetssätt, utveckla, vidga och fördjupa demokratiarbetet för de allra yngsta barnen i förskolan. Det är en främst en beskrivande metodbok men det förs även djupt filosofiska resonemang som skapar reflektion runt begrepp som demokratiskt levnadssätt och kooperativt kunskapskonstruerande. Projektet som beskrivs handlar om barns relationer till platser och barns roller i, och uppfattning av, det offentliga rummet.

Författarna beskriver hur en systematisk, konsekvent och analyserad dokumentation bidrar till förståelsen och tolkningsmöjligheterna av barnets agerande och de inkluderar föräldrar och andra aktörer för att skapa sig bred kunskap om barnet. Boken är engagerande och inspirerande med frikostiga fotoillustrationer. Det är en bok som vidgar synen på utbildning för små barn och den sätter ner foten när det gäller att leva och göra demokrati.


Ulf Mårtensson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 12, 2019.